Bil i afrikansk kveldslandskap

Utsending til Mongolia

Vi søker etter utsending til å lede et nytt aktivitetsprosjekt i Mongolia.

NLM startet arbeid i Mongolia i 1994. Kun drøyt 2 % av befolkningen er kristne, og NLM arbeider blant annet for å nå en unådd folkegruppe i landet.

   

Vi søker nå:

Utsending til aktivitetsprosjekt i Mongolia

for en 3-4 års periode i 100% stilling. Ektefelle tilbys 50-100% stilling avhengig av kompetanse og behov.

  

Arbeidsoppgaver

  • Utvikle og lede aktiviteter og prosjekter rettet mot unge, både sommer- og vinteridretter
  • Koordinere skolebesøk og prosjektbesøk fra Norge i dialog med Misjonssambandet Ung

 

Kvalifikasjoner

  • Erfaring med å drifte aktiviteter og prosjekter
  • Glad i forskjellige utendørsidretter
  • Erfaring med allidrett/KRIK-arbeid vil være en fordel

     

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

 

Vi kan tilby

Meningsfulle oppgaver. Ordnede arbeidsforhold. Språkopplæring. Lønn etter NLMs regulativ. Oppgaver til ektefelle, gjerne som lærer ved den norske skolen.

  

For spørsmål eller informasjon kontakt personalrådgiver Kristoffer Krohn Sævre, ksaevre@nlm.no

  

Søknad, CV og referanser sendes:

Sigrun Egeland, segeland@nlm.no 

    

Søknadsfrist: 1. oktober 2021

Tiltredelse: Juli 2022