Bil i afrikansk kveldslandskap

Volontører til TID, Kenya

Lyst til å gjøre noe meningsfylt, og samtidig oppleve en annen kultur? Hva med tre måneder i Nairobi? Måneder som gir deg muligheten til å utgjøre en forskjell. Måneder som kan gi deg en annerledes opplevelse og mer kunnskap om en annen kultur.

Norsk Luthersk Misjonssambands visjon er ”Verden for Kristus”. Vi vil utbre Guds rike gjennom ord og handling og har utsendinger på tre kontinent. Vår viktigste ressurs er motiverte og engasjerte medarbeidere som deler organisasjonens verdier og målsetting. 

   

Misjonssambandet søker nå:

Volontører

til ungdomsskole og barnehage på TID familie

   

Misjonssambandet startet TID familiebibelskolen i Kenya i januar 2017. Syvende kull fra august 2022 har både barnehagebarn og ungdommer i ungdomsskolealder, og vi søker derfor etter volontører som skal ha ansvar for å følge opp elever på ungdomsskolen og barn i barnehagealder.  

   

Ungdomsskole

Ungdommene jobber med planer fra skolen hjemme i Norge og du som volontør har ansvar for å sette rammene for en skoledag og støtte elevene i arbeidet i samarbeid med foreldrene. Det er ikke forventet at du kan undervise, men at du har allmenn forståelse slik at du kan hjelpe i flere av fagene.

  

Barnehage

Dette kullet har flere barnehagebarn. Du vil få ansvar for å planlegge og drifte barnehagen i lag med en lokal arbeider som er vant til å jobbe med norske barn. Forholdene ligger godt til rette med eget barnehagerom og lekeplass. 

  

Som volontør vil du bo på Misjonssambandet sin tomt i Nairobi, og være en del av et større fellesskap der misjon står i hovedfokus. På området ligger også norsk skole for 1.-7. trinn.

Student, pensjonist, ektepar? Vi vil gjerne komme i kontakt med deg/dere som syns dette høres spennende ut. Det vil være en fordel med relevant utdanning, men personlig egnethet vil bli vektlagt. Ektepar som kan ta hver sin oppgave med ungdommer og barnehagebarn oppmuntres til å søke.

  

Vi tilbyr:

  • Tre måneder fra mid august 2022 til mid november 2022.
  • Bolig blir stilt til disposisjon av Misjonssambandet.
  • Lunsj og middag på «arbeidsdager».
  • Utgifter til reise og forsikring dekkes av Misjonssambandet, (øvrige utgifter dekkes av volontør).
  • Ordnede forhold med skriftlig volontøravtale. 
  • Den som blir engasjert forutsettes å bekjenne kristen tro og være lojal mot Misjonssambandets verdigrunnlag.

  

Dersom du har spørsmål eller ønsker søknadsskjema, ta kontakt med tid@nlm.no eller personalrådgiver Kristoffer Krohn Sævre ksaevre@nlm.no

  

Søknad skrives på eget skjema, og sendes på epost til segeland@nlm.no 

      

Søknadsfrist: 9. januar 2022, deretter behandles søknader fortløpende

Tiltredelse: 17. august 2022

  

Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
  2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.