Bil i afrikansk kveldslandskap

Allmennlærere til Østlige Afrika

Misjonssambandet søker etter allmennlærere til Norwegian Community School (NCS) i Nairobi, Kenya, samt til andre plasseringer i regionen.

Misjonssambandet startet arbeid i Øst-Afrika for 70 år siden, og jobber i samarbeid med de evangelisk-lutherske kirkene. Vi fokuserer på de minst nådde folkegruppene i regionen. Den norske skolen i Nairobi er godkjent etter Friskoleloven som norsk skole i utlandet, og ligger på Misjonssambandets base i utkanten av Nairobi. Per oktober 2022 har skolen 40 elever. For mer informasjon om NCS, gå til nettsidene:

Facebookwww.dnskenya.no

 

Vi søker nå:

Allmennlærere til NCS/Østlige Afrika

i 100 % stillinger. Eventuelle ektefeller tilbys 50-100 % stilling avhengig av kompetanse og behov.

  

Arbeidsoppgaver

  • Undervisning på Norwegian Community School (NCS)
  • Andre oppgaver i samråd med rektor

   

Kvalifikasjoner

  • Fullført utdannelse som lærer, fortrinnsvis allmennlærer.
  • Arbeidserfaring fra norsk skole.
  • Evne til fleksibilitet og tilpasning, gode samarbeidsevner
  • Lærere med utdanning/erfaring innen spesialpedagogikk oppfordres til å søke
  • Ektepar der begge har lærerkompetanse, oppmuntres til å søke.

  

Ansatte ved NCS sendes ut med status som utsendinger for Misjonssambandet. Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandets formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

   

Vi kan tilby

Meningsfulle læreroppgaver i en flerkulturell setting. Ordnede arbeidsforhold. Lønn etter Misjonssambandets regulativ. Pedagogisk personal ved NCS meldes inn i Statens Pensjonskasse. Vi legger til rette for oppgaver til ektefelle. Noe språkopplæring vil bli gitt.   

   

For spørsmål eller informasjon kontakt regionleder Lamessa Endalew (lendalew@nlm.no)

  

Søknad, CV og referanser sendes:

personal@nlm.no 

       

Søknadsfrist: 18. november 2022, deretter fortløpende

Tiltredelse: Juli 2023

 

VIKTIG: Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
  2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.