Bil i afrikansk kveldslandskap

Stedlig representant i Mongolia

Misjonssambandet utland søker stedlig representant til Mongolia i 100 % fast stilling.

Misjonssambandet startet arbeid i Mongolia i 1994. Kun drøyt 2 % av befolkningen er kristne, og Misjonssambandet arbeider blant annet for å nå en unådd folkegruppe i landet.

Stedlig Representant (SR) ansettes av hovedstyret (HS) og er daglig leder for Norsk Luthersk Misjonssamband sitt arbeid på feltet. SR står administrativt i linjeforhold til og rapporterer til regionleder utland. SR leder arbeidet på feltet i samsvar med grunnreglene og vedtak i HS, misjonærkonferansen (MK) og feltstyret. 

    

Vi søker nå:

Stedlig representant i Mongolia

i 100 % fast stilling

   

Arbeidsoppgaver  

 • Som stedlig representant har du personalansvaret på felt, budsjettansvaret og det administrative ansvaret. Du er feltstyrets sekretær og utfører oppgaver ihht hva styret vedtar.

   

Kvalifikasjoner

 • Det er en fordel med ledererfaring og gjerne utdannelse/erfaring innen internasjonal HR.
 • Du må beherske engelsk
 • Internasjonal erfaring er ønskelig
 • Kjennskap til organisasjonen er en fordel
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Krav om godkjent politiattest ihht. politiregisterforskriften §34 og politiregisterloven §39-1.
 • Kontraktsvilkårene for utestasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som mangler medlemskap kan bli vurdert til en ansettelse på særskilte vilkår.

  

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandets formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

   

Vi kan tilby  

Meningsfulle oppgaver. Ordnede arbeidsforhold. Lønn etter Misjonssambandets regulativ. Språkopplæring vil bli gitt tilpasset stillingen. Oppgaver tilbys til eventuell ektefelle i 50-100 % avhengig av kompetanse og behov.  

 

For spørsmål eller informasjon kontakt regionleder Berit Ådnanes, badnanes@nlm.no.

   

Søknad, CV og referanser sendes: personal@nlm.no       

    

Søknadsfrist: Søknader behandles fortløpende

Tiltredelse: 01.09.2023

 

VIKTIG: Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.