Bil i afrikansk kveldslandskap

Ettåring til Mongolia

Vi søker etter deg som kunne tenke deg å være ettåring i Mongolia for skoleåret 2023/2024.

Norsk Luthersk Misjonssamband er en fri og selvstendig misjonsorganisasjon på luthersk grunn som jobber under visjonen "Verden for Kristus". Misjonssambandet driver et stort arbeid Norge og i omtrent 15 land i Afrika, Sør-Amerika og Asia.

Vi søker etter deg som kunne tenke deg å være ettåring i Mongolia.

  

Vi søker nå:

Ettåring til Mongolia

100 % stilling i ett år.

 

Arbeidsoppgaver

  • Arbeidsoppgavene vil primært være knyttet til tilrettelegging av aktiviteter for norske barn i skolepliktig alder

 

Kvalifikasjoner

  • bør ha minst ett års utdanning / arbeidserfaring etter videregående skole
  • bør ha vært engasjert i kristelige aktiviteter, sport, musikk, forming el.l.
  • selvstendig, fleksibel og allsidig

 

Vi kan tilby

  • muligheter til å lære et annet land og en annen kultur å kjenne, kanskje også et nytt språk
  • oppleve misjonsarbeid på nært hold
  • gode muligheter til å utvikle deg som menneske og som kristen

  

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandets formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

Krav om godkjent politiattest ihht. politiregisterforskriften §34 og politiregisterloven §39-1.

Misjonssambandet dekker reisekostnader, losji og lommepenger.

  

For spørsmål eller informasjon kontakt personal@nlm.no

 

Søknad sendes på eget skjema. Dette mottas ved henvendelse på epost til personal@nlm.no.

Søknad, CV og referanser sendes: personal@nlm.no

 

Søknadsfrist: Snarest. Søknader behandles fortløpende

Tiltredelse: Juli 2023

  

VIKTIG: Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
  2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.