Bil i afrikansk kveldslandskap

Stedlig representant til Mongolia

Misjonssambandet søker stedlig representant til Mongolia.

Misjonssambandet startet arbeid i Mongolia i 1994. Kun drøyt 2 % av befolkningen er kristne, og vi arbeider blant annet for å nå en unådd folkegruppe i landet.

 

Vi søker nå:

Stedlig representant til Mongolia

i 100 % fast stilling.   

 

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk og operasjonell ledelse på felt iht. vedtatt strategi
 • Personalansvar for alle utsendinger på felt
 • Administrativt ansvar inkludert
 • Regnskap og økonomiforvaltning
 • Overordnet ansvar for prosjekter, men prosjektene har egne ledere
 • Samhandling med nasjonale og internasjonale partnere

  

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning
 • Det er en fordel med ledererfaring og HR kompetanse
 • Erfaring fra internasjonalt arbeid og utenlandserfaring
 • Kjennskap til organisasjonen er en fordel
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Av andre språk må du du beherske engelsk skriftlig og muntlig
 • Erfaring med bruk av digitale verktøy

  

Krav om godkjent politiattest iht. politiregisterforskriften §34 og politiregisterloven §39-1.

Kontraktsvilkårene for utestasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som mangler medlemskap, kan bli vurdert til en ansettelse på særskilte vilkår.

  

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandets formål og verdier i samsvar med «Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband».

 

Søkere må være medlem av norsk folketrygd.

 

Vi kan tilby

 • Meningsfulle oppgaver
 • Ordnede arbeidsforhold
 • Lønn etter Misjonssambandets regulativ
 • Språkopplæring vil bli gitt tilpasset stillingen
 • Oppgaver tilbys til eventuell ektefelle i 50-100 % avhengig av kompetanse og behov

 

For spørsmål eller informasjon kontakt Berit Ådnanes badnanes@nlm.no 

 

Søknad, CV og referanser sendes:

personal@nlm.no

 

Søknadsfrist: 25.09.23

Tiltredelse: 01.01.24

 

Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er behandlingsansvarlig for de personopplysningene du sender inn i søknaden din, jf. personvernforordningen artikkel 4.

Når du søker på en stilling, samtykker du til at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din i rekrutteringsprosessen, jf. personvernforordningen artikkel 6. Hvis du oppgir personopplysninger som sier noe om din religion, avgir du med dette et spesifikt samtykke til at vi kan behandle dine særlige kategorier av personopplysninger, jf. personvernforordningen artikkel 9.

Vi beholder dine personopplysninger til rekrutteringsprosessen er avsluttet, for deretter å slette all informasjon om deg om ikke annet er avtalt med et nytt samtykke.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også be om at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har når som helst mulighet til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine i en rekrutteringsprosess. Dette kan gjøres ved å kontakte oss på e-post. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

  Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor.
  1. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  1. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.

Mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger finner du i vår personvernerklæring her.