Bil i afrikansk kveldslandskap

Teamleder Etiopia

Misjonssambandet ønsker teamleder til vårt arbeid i Etiopia.

Norsk Luthersk Misjonssambands visjon er ”Verden for Kristus”. Vi vil utbre Guds rike gjennom ord og handling og har i dag ca. 115 utsendinger på 3 kontinenter. Vår viktigste ressurs er motiverte og engasjerte medarbeidere som deler organisasjonens verdier og målsetting. 

Misjonssambandet startet arbeidet i Etiopia i 1948 og jobber nå i samarbeid med den lokale Mekane Yesus-kirken for å nå de minst nådde folkegruppene i landet.

Etiopia-feltet er nå en del av Østlige Afrika (sammenslått fra august 2022), og Stedlig Representant (SR) for Østlige Afrika har for tiden base i Nairobi. Personalansvar for utsendinger og ansvar for overordnet budsjett ligger under SR. 

    

Vi søker nå:

Teamleder Etiopia

i 100 % fast stilling

   

Plassering for tjenesten er ved administrasjonskontoret i Etiopias hovedstad Addis Abeba. Ektefelle tilbys 50-100 % stilling avhengig av kompetanse og behov.

    

Arbeidsoppgaver vil være

 • Primærkontakt med partnerkirke og offisielle myndigheter.
 • Overordnet ansvar for administrasjonen i Addis Abeba.
 • Ansvarlig for feltbudsjett i samarbeid med SR og økonomileder.
 • Andre oppgaver delegert av stedlig representant (personal osv...)

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det er en fordel med ledererfaring og gjerne utdannelse/erfaring innen Administrasjon/ledelse.
 • Evne til å lede, samle og engasjere.
 • Erfaring fra Misjonssambandets arbeid i regionen.
 • Engelsk, norsk og ideelt sett amharisk vil være arbeidsspråkene
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Krav om godkjent politiattest ihht. politiregisterforskriften §34 og politiregisterloven §39-1.
 • Kontraktsvilkårene for utestasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som mangler medlemskap, kan bli vurdert til en ansettelse på særskilte vilkår.
 • Erfaring fra tjeneste i utlandet, eller annen relevant arbeidserfaring
 • Administrative ferdigheter
 • Gode engelskkunnskaper
 • Evne til å bygge relasjoner og å skape et godt miljø
 • Evne til fleksibilitet og å finne nye løsninger

   

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandets formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

Stillingen krever godkjent politiattest.

 

Vi kan tilby

 • Ordnede arbeidsforhold.
 • Lønn og ordninger etter Misjonssambandets regulativ for utestasjonerte.
 • Spennende arbeidsoppgaver og miljø.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Søkere bes oppgi hvor stor stillingsstørrelse man ønsker jf. fordeling av stillinger.

  

For spørsmål eller informasjon kontakt personalavdelingen (om søknadsprosess), personal@nlm.no, eller regionleder Lamessa Endalew (om oppgaver), lendalew@nlm.no tlf. 45023522.

  

Søknad må skrives på eget skjema. Dette mottas ved henvendelse på epost til personal avdelingen personal@nlm.no.

  

Søknadsfrist: 15. oktober 2023

Tiltredelse: Juli 2024

  

Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er behandlingsansvarlig for de personopplysningene du sender inn i søknaden din, jf. personvernforordningen artikkel 4.

Når du søker på en stilling, samtykker du til at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din i rekrutteringsprosessen, jf. personvernforordningen artikkel 6. Hvis du oppgir personopplysninger som sier noe om din religion, avgir du med dette et spesifikt samtykke til at vi kan behandle dine særlige kategorier av personopplysninger, jf. personvernforordningen artikkel 9.

Vi beholder dine personopplysninger til rekrutteringsprosessen er avsluttet, for deretter å slette all informasjon om deg om ikke annet er avtalt med et nytt samtykke.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også be om at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har når som helst mulighet til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine i en rekrutteringsprosess. Dette kan gjøres ved å kontakte oss på e-post. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

  Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor.
  1. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  1. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.

Mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger finner du i vår personvernerklæring her.