Bil i afrikansk kveldslandskap

Nye utsendinger

Misjonssambandet ønsker å komme i kontakt med personer som vurderer tjeneste som lærer, misjonær, prosjektmedarbeider og kristent fagpersonell.

Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) visjon er "Verden for Kristus". Vi vil utbre Guds rike gjennom ord og handling og har i dag ca. 130 utsendinger på 3 kontinent. Vår viktigste ressurs er motiverte og engasjerte medarbeidere som deler organisasjonens verdier og målsetting.

 

Vi søker nå:

Nye utsendinger

Plassering for tjeneste kan være i Asia, Afrika eller Sør-Amerika.

 

Arbeidsoppgaver kan være

 • Evangelisering og menighetsbygging
 • Teologisk undervisning
 • Jobbe med ulike bistandsprosjekt
 • Jobb i sensitive områder (kreves høy fagkompetanse)
 • Lærer for norske barn

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Arbeidserfaring fra Norge
 • Formell kompetanse eller realkompetanse innen et felt
 • Evne til å bygge relasjoner
 • Evne til fleksibilitet og tilpasning
 • God formidlingsevne og evne til kommunikasjon og samarbeid

 

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandets formål og verdier i samsvar med "Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband".

 

Vi kan tilby

 • Ordnede arbeidsforhold
 • Lønn etter Misjonssambandets regulativ
 • Vi prøver å legge til rette for arbeidsoppgaver for ektefelle

 

For spørsmål eller informasjon kontakt personal@nlm.no

 

Søknad må skrives på eget skjema. Dette mottas ved henvendelse på epost.

 

Søknadsfrist: Søknader behandles fortløpende

Tiltredelse: Etter avtale

 

VIKTIG: Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.