Bil i afrikansk kveldslandskap

Nye utsendinger

NLM ønsker å komme i kontakt med personer som vurderer tjeneste som lærer, misjonær, prosjektmedarbeider og kristent fagpersonell.

Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) visjon er "Verden for Kristus". Vi vil utbre Guds rike gjennom ord og handling og har i dag ca. 130 utsendinger på 3 kontinent. Vår viktigste ressurs er motiverte og engasjerte medarbeidere som deler organisasjonens verdier og målsetting.

 

Vi søker nå:

Nye utsendinger

Plassering for tjeneste kan være i Asia, Afrika eller Sør-Amerika.

 

Arbeidsoppgaver kan være

 • Evangelisering og menighetsbygging
 • Teologisk undervisning
 • Jobbe med ulike bistandsprosjekt
 • Jobb i sensitive områder (kreves høy fagkompetanse)
 • Lærer for norske barn

Fra 2021 søker vi etter:

 • Utsending Indonesia
 • Utsending Mongolia
 • Utsending Japan
 • Utsending Nord-Afrika
 • Utsending Mali
 • Teltmaker Asia
 • Voksenopplæring Kenya
 • Mor-barn-helse Etiopia
 • Tørrlandsjordbruk Etiopia

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Arbeidserfaring fra Norge
 • Formell kompetanse eller realkompetanse innen et felt
 • Evne til å bygge relasjoner
 • Evne til fleksibilitet og tilpasning
 • God formidlingsevne og evne til kommunikasjon og samarbeid

 

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med "Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband".

 

Vi kan tilby

 • Ordnede arbeidsforhold
 • Lønn etter NLMs regulativ
 • Vi prøver å legge til rette for arbeidsoppgaver for ektefelle

 

For spørsmål eller informasjon kontakt personalrådgiver Sigrun Egeland (segeland@nlm.no).

 

Søknad må skrives på eget skjema. Dette mottas ved henvendelse på epost.

 

Søknadsfrist: Søknader behandles fortløpende

Tiltredelse: Etter avtale