Bil i afrikansk kveldslandskap

Nye utsendinger

Misjonssambandet ønsker å komme i kontakt med nye utsendinger.

Norsk Luthersk Misjonssambands (Misjonssambandets) visjon er "Verden for Kristus". Vi vil utbre Guds rike gjennom ord og handling og har i dag ca. 130 utsendinger på 4 kontinent. Vår viktigste ressurs er motiverte og engasjerte medarbeidere som deler organisasjonens verdier og målsetting.

  

Vi er stadig på jakt etter nye medarbeidere som ønsker å reise ut som utsendinger. Alle ledige stillinger publiseres på våre hjemmesider, under «ledige stillinger». Hver annonse vil beskrive behov og hvilke arbeidsoppgaver som inngår, samt ønskelige kvalifikasjoner. I den enkelte stillingsannonsen vil du finne kontaktinfo om du ønsker mer informasjon om stillingen, eller å få tilsendt søknadsskjema slik at du kan søke på stillingen. Er flere stillinger aktuelle, holder det å sende én generell søknad og heller spesifisere hvilke stillinger som er interessante.

Se relevante dokumenter om det å skulle bli utsending.

Om å jobbe i Misjonssambandet

Søknadsprosessen

Passer jeg som utsending?

På generell basis er det ønskelig at søkere har en formell utdanning på minimum bachelor nivå (flere land krever masternivå for tilgang på visum) og minst ett års arbeidserfaring som heltidsansatt. tillegg anbefaler vi nygifte par og minst ha ett år i Norge før en eventuell utreise.

  

Plassering for tjeneste kan være i Asia, Afrika, Sør-Amerika, Sentral-Asia og Midtøsten.

 

Arbeidsoppgaver kan være

 • Evangelisering og menighetsbygging
 • Relasjonsbygging i sensitive områder
 • Teologisk undervisning
 • Jobbe med ulike bistandsprosjekt
 • Jobb i sensitive områder (kreves høy fagkompetanse)
 • Lærer for norske barn
 • Utdanning innen helsefag, ingeniørfag osv.
 • Teltmakertjeneste

  

Ønskede kvalifikasjoner

 • Formell kompetanse eller realkompetanse innen et felt
 • Arbeidserfaring fra Norge
 • Evne til å bygge relasjoner
 • Evne til fleksibilitet og tilpasning
 • God formidlingsevne og evne til kommunikasjon og samarbeid
 • Medlem av NAV

  

Vi kan tilby

 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Ordnede arbeidsforhold
 • Lønn etter Misjonssambandets regulativ
 • Vi prøver å legge til rette for arbeidsoppgaver for ektefelle

  

Uavhengig stillingstittel og felt, tenker vi på alle som utsendinger. Dermed stilles det visse forventninger til deg, utover stillingstittel/fagområdet. Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandets formål og verdier i samsvar med "Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband".

Misjonssambandets trosgrunnlag

Verdidokument

Vi får en del generelle/åpne søknader fra folk som er nysgjerrig på tjeneste og åpne for plasseringer. Dette er noe vi ønsker å fortsette med og ser verdien av, men vi henviser ofte til allerede publiserte stillingsannonser, fordi disse behovene er avklart og prioritert. Dermed er det sjelden vi kan tilby noe utover de til enhver tid publiserte stillingsannonser. Det som vanligvis skjer når vi mottar en generell søknad er at vi får et inntrykk av hvem som søker og vurderer om det virker aktuelt. Videre ser vi gjennom de publiserte stillingsannonsene om noe her kan passe, gjerne i dialog med søkeren. Deretter gir vi en tilbakemelding hvor vi enten etterspør mer info, inviterer til en uformell prat, eller oppfordrer søkere og følge med på ledige stillinger. 

  

For spørsmål, informasjon eller for å få tilsendt søknadsskjemaer, kontakt personalavdelingen personal@nlm.no

  

Er det spesielle felt du er interessert i og ønsker å høre mer om, ta gjerne kontakt med aktuell regionleder, også hvis du ønsker en uformell prat.

 

Felt

Regionleder

Kontaktinfo

Sør-Amerika og Vest-Afrika

Morten Egeland

megeland@nlm.no

Østlige Afrika

Lamessa Endalew

lendalew@nlm.no

Indonesia, Japan og Stor-Kina

Olav Vestbøstad

ovestbostad@nlm.no

Mongolia og Nord-Afrika

Berit Arner Ådnanes

badnanes@nlm.no

Midtøsten

Hans Arne Sanna

hsanna@nlm.no

  

VIKTIG: Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.