Kvinner under et tre i Kenya

Helse i Øst-Afrika

NLM arbeider for å bedre helsesituasjonen i Øst-Afrika. Dette gjøres i samarbeid med myndigheter og lokale institusjoner.

 

MOR OG BARN

Øst-Afrika har store helseutfordringer som NLM  vil  være  med  og å bekjempe i samarbeid med myndigheter og helseinstitusjoner 

NLM jobber for å øke kompetansen og kunnskapen i lokale helseinstitusjoner, særlig innen mor/ barn-helse. Arbeidet er ressurskrevende og møter mange harde og vanskelige utfordringer.

Vi arbeider også med helse på skoler. Skolebarn i de mest fattige områdene har manglet helseoppfølging. NLM er med på å innføre og styrke skolehelse som  en  del  av lokale myndigheters oppfølging. Noen tusen skolebarn har for første gang blitt vurdert helsefaglig, og barn med ekstra behov har blitt fanget opp av helseinstitusjoner.

NLM vil gi håp for fremtiden og være et vitnesbyrd om at alle mennesker har lik verdi.

 

LOKALE FAGFOLK

Ved også å  arbeide med kapasitetsbygging ved utdanningsinstitusjoner vil NLM bidra til å redusere fraflytting av høyt utdannede fagfolk til andre land, såkalt «braindrain».

 

Fakta

Budsjett: Kr 4,8 mill.

Kontakt: stedlig representant nlmostafrika@nlm.no