Mann i studio

Mediearbeid i Øst-Afrika

Det er stort behov for kristen litteratur og film og NLM støtter denne type mediearbeid.

Litteraturglede

Det er stort marked for god kristen litteratur i Tanzania, og helt siden 1970-tallet har NLM drevet med produksjon og distribusjon av kristen litteratur i Øst-Afrika. NLM og DLM (Dansk Luthersk Misjon) driver sammen et litteraturarbeid med navnet Soma Biblia ("Les Bibelen"). Soma Biblia er Tanzanias største litteraturmisjon og selger mer enn 500 000 bibler, bøker og traktater i året i Tanzania.

NLM har utsendinger i Arusha som jobber med forlagsvirksomhet og kursing av potensielle tanzanianske forfattere. Soma Biblia gir blant annet ut bladet
«Riziki». Bladet er rettet mot prester og evangelister. I tillegg gir Soma Biblia ut barnebladet «Twende» («La oss gå»), som formidler kristen tro til barn og unge. Soma Biblia ønsker å gi ut sunn, evangelisk litteratur og spre evangeliet i Tanzania og Øst-Afrika.


Animasjonsserien «Arven etter Adam»

Det finnes svært få kristne barnefilmer i Øst-Afrika, og NLM er nå i ferd med å lage Øst-Afrikas første mocap animasjonsfilmserie. Dette er en serie basert på bibelfortellinger som formidler den grunnleggende frelseshistorien til barn på en lettfattelig måte.

Fem filmer, inkludert musikkvideo, skal fortelle sentrale bibelhistorier fra syndefallet til frelsen i Jesus Kristus. De første filmene blir klare i 2019.
I tillegg har manuset og musikken i filmene også blitt gjort om til hørespill. Manusene er i ferd med å oversettes til andre språk.
Vårt mål med filmene er at Jesus blir gjort kjent i hele Øst-Afrika.

Produksjonen gjøres i samarbeid med Norea Mediemisjon.

 

Fakta

Budsjett: Kr 900 000

Kontakt: Stedlig representant Morten Egeland, nlmostafrika@nlm.no