Jente med vannkanne i Kenya

Samfunnsutvikling i Øst-Afrika

I Øst-Kenya driver Misjonsprosjektet prosjekter hvor målet er å bedre og styrke lokalsamfunn.

 

Deler av arbeidet er Norad-støttet.

Kvinners rettigheter               

Jenter blir ofte nedprioriterte og lider under manglende utdannelse. Ved å støtte flere videregående skoler drevet av den nasjonale kirken (ELCK) vil Misjonssambandet være med på å styrke kvinners posisjon og verdi i samfunnet.

Manglende utdanning blant kvinner er særlig et problem i Øst-Kenya og ved kysten. Derfor ønsker Misjonssambandet å gi voksne i dette området tilbud om grunnleggende lese- og skriveopplæring. Etter kurset fortsetter noen med å lære både engelsk og matematikk. NLM vil med lese- og skriveferdigheter gi et viktig bidrag i kampen mot fattigdom og for likestilling og samfunnsdeltagelse. Igjennom kurs innen sying, er en også med å kunne bidra til at kvinnene kan få seg arbeid.

 

Livsvilkår                      

I Øst-Kenya er tørkeperiodene preget av prekær vannmangel. Misjonssambandet driver derfor et vann-, helse- og hygieneprosjekt ved Tana River. Ved hjelp av sterk lokal deltakelse bygges dammer i flere landsbyer for å samle regnvann til drikkevannskilder.

De første sisternene er ferdige og sikrer allerede vann til menneskene i nærområdet, og flere er under utgraving. Som et ledd i helse- og hygieneundervisningen samarbeider også Misjonssambandet med lokalbefolkningen om å få en slutt på det store søppelproblemet.

Prosjektet vil forbedre hverdagen for både barn og voksne i hele området.

 

Forsoningsarbeid                                   

Misjonssambanet ønsker å bidra til å senke konfliktnivået i Øst-Afrika, særlig ved å bryte ned fordommer mellom kristne og muslimer i Tana South. Gjennom mediearbeid og interkulturelle aktiviteter, som seminarer og fredsfestivaler, gir NLM mennesker anledning til å lære om hverandre og å ha kontakt med naboer de vanligvis ikke har noe med å gjøre. Vi ønsker også å utruste kristne fagfolk som bor i sensitive områder. De møtes jevnlig i små grupper hvor de deler erfaringer og ber sammen. På den måten bygger de fellesskap i områder hvor det er vanskelig å være kristen.

 

Fakta

Budsjett: Kr 5,2 mill.(deler av prosjektet er støttet av Norad)

Kontakt: Stedlig representant nlmostafrika@nlm.no