Ledere i Etiopia

Teologisk utdanning i Etiopia

Den evangeliske kirken i Etiopia er stor, men fortsatt relativt ung og har et stort behov for velutdannede ledere.

 

Deler av arbeidet er Norad-støttet 

UTDANNING AV KRISTNE LEDERE

Den enorme veksten i Mekane Yesus-kirken skaper et stort  behov for utdanning av kristne ledere, og kirken ønsker fortsatt å gå videre til unådde områder og folkegrupper.

NLM ønsker å bidra med personell og økonomisk støtte ved Tabor Evangelical College i Hawassa. Her kan studentene ta en tre- eller fireårig utdanning i misjon. Gjennom stipendordninger får også studenter fra den fattige landsbygda muligheter til utdanning. Et viktig fokus i utdanningen er hvordan man kan henvende seg til muslimske folkegrupper i Øst-Etiopia.

 

STYRKE MENIGHETER

Etter mange års arbeid sør i Etiopia har NLM de siste årene gradvis flyttet mesteparten av ressursene og utsendingene til andre unådde områder i landet. NLM ser imidlertid at det er hyppig  utskiftning av ledere  i de sørlige kirkene og et fortsatt stort behov for lederopplæring.

Etter forespørsel fra kirken vil NLM derfor støtte et pilotprosjekt med vekt på kompetansebygging, kursing og opplæring av ledere i alle synodene sør i landet.

 

 

 

Fakta

Budsjett: Kr 2,4 mill (deler av prosjektet er Norad-støttet)

Kontakt: Stedlig representant- nlmethiopia@nlm.no