Skoleklasse Indonesia

Utdanning i Indonesia

Barna er framtiden og NLM er med i prosjekter som utruster barn til å satse på utdanning.

Investering i barns opplæring

NLM ønsker at barna i Indonesia skal få utdannelse, slik at de kan ta del i nasjonens utvikling. Hver uke arrangerer NLM uformell undervisning og aktiviteter for barn flere steder i Indonesia. På Sumba har vi blant annet opprettet lese- og undervisningshus for barn i samarbeid med den teologiske høyskolen på øya. Barna lærer å lese, skrive, gjøre enkle matteoppgaver og lærer engelsk.

 

Barneklubber

NLM driver barneklubber nordøst på Sumatra. Vi ønsker å motivere barna til å prioritere utdanning. I barneklubbene lærer barna om alt fra moral, etikk og helse til profethistorier. NLM lager undervisningsmoduler med kreative læringsmetoder av viktige tema spesielt rettet mot barneskolebarn, i tillegg bistår NLM også voksne i å fullføre skolegang gjennom voksenopplæring. Et av ønskene videre er å etablere et lokalt bibliotek i et lokalsamfunn der utdanningsnivået er lavt.

 

Fakta

Budsjett: Kr 1,1 mill

Kontakt: Stedlig representant Ørjan Bredvei, nlmindonesia@nlm.no