Ungdommer som står på en veranda i 2.etg.

Utdanning i Sør-Amerika

NLM prioriterer bibelundervisning og lederutvikling særlig høyt i vårt arbeid i Sør-Amerika.

Bibelundervisning

I Sør-Amerika er det behov for å nå flere med evangeliet. Bibelundervisning har vært og er fremdeles det viktigste for NLM i Sør-Amerika. NLM ønsker å samarbeide med de nasjonale kirkene om å nå lenger ut med evangeliet. I over 30 år har det lutherske senteret for teologisk utdannelse (CLET) vært bibelskolesystemet for de nasjonale kirkene. Flere tusen mennesker har vært innom CLET i Bolivia og Peru, og mange kan vitne om at de fikk oppleve friheten i Kristus.

I begge landene har det vært en nedgang i antall sommerbibelskolestudenter. Derfor legger nå kirkene til rette for desentraliserte kurs slik at lokale pastorer og leder kan holde kursene. Det pågår derfor nå et større arbeid med å tilrettelegge kurs og utgi flere av de gamle kursene i revidert form med fornyet språk, design og metodikk. Håpet er at denne omstruktureringen kan føre til at nye generasjoner får mer bibelundervisning.


Lederutvikling i kirkene

De lokale samarbeidskirkene til NLM i Sør-Amerika driver et bredt arbeid, og det er behov for å støtte lederne, både som enkeltpersoner og som gruppe. I Sør-Amerika er det et stort lederfokus, noe som gjør at forventningene til en leder er høye og lederne står alene med ansvaret og holder ikke lenge i tjenesten.

NLM ønsker å bygge en ny generasjon ledere og dyktiggjøre og utruste de som sitter med lederansvaret. Dette gjøres gjennom regelmessige kurs og møtepunkter, gjennom sam- taler og rådgivning.


SETELA og teologisk utdanning

NLM ønsker å styrke den teologiske kompetansen blant unge i Sør-Amerika. SETELA tilbyr fra 2019 en teologisk utdanning over fem år og et ettårig studieløp for våre samarbeidskirker i Andes. SETELA har studenter både fra Bolivia, Peru og Ecuador.

SE VIDEO: Teologistudier på SETELA 

Det jobbes med å etablere en høyskole med godkjenning fra staten. 2019 kan derfor bli et veldig spennende år med flere muligheter også for tidligere studenter og pastorer til å få seg en offisiell godkjent utdanning gjennom etterutdanning.

 

Fakta

Budsjett: Kr 6,2 mill

Kontakt: Stedlig representant Tore Bjørsvik: nlmsoramerika@nlm.no