Jenter former hjerte med hendene

Starte fellesskap?

Her finner du viktige dokumenter som kan være greit å ha til lagsarbeidet.

Tilbake til mer informasjon om å starte fellesskap - se her

 

Vedtekter

For å søke om årlig støtte, må alle lag også ha vedtekter. NLM ung har utarbeidet normalvedtekter som alle lag kan bruke. 

   

Regnskap

Det kreves at lagene har en viss oversikt over midlene de får i støtte og hva det brukes på. Dette er ikke et regnskap som skal sendes inn eller trenger revisjon, men det for selv ha en oversikt og for å kunne vise til eventuelle kontrollører fra LNU (Frifond) hva pengene er brukt på.

Regnskapsmal i Excel - med veiledning, regnskapseksempel og tomt regnskap til utfylling kan du få tilsendt ved å henvende deg til ung@nlm.no.


Det går også an å føre regnskapet på papir, men da vil du måtte regne ut alle summene selv på kalkulator.

Mal på medlemslister

For å kunne søke om Frifond må fellesskapet ha tellende medlemmer. Disse må betale en årskontingent på minimum kroner 50.- hvert år. I tillegg kreves det at man har følgende informasjon om medlemmene; navn og adresse og fødelsdato. Leder må også signere for at årskontingenten er betalt.

 

Under er en medlemsliste som man kan bruke underveis i året for å holde orden på medlemmene. Medlemslisten leveres inn via minside.nlm.no