Kompass

Strategi for NLM Region vest

Regionårsmøtet til NLM region Vest vedtok i mai 2016 en strategi for arbeidet i regionen i perioden 2016 - 2020. Den vedtatte strategien ser du her.

Misjon – Guds redningsaksjon

1 Tim 2,4    Gud vil at alle mennesker skal bli frelst

Vi vil derfor

 • ha fokus på kallet til misjon for alle generasjoner
 • øke vårt engasjement i det flerkulturelle Norge   
 • utruste og inspirere den enkelte til å dele evangeliet

Lokale misjonsfellesskap

Matt 18,20    For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem

Vi vil derfor

 • starte opp nye og utvikle eksisterende fellesskap.
 • arbeide for inkluderende, utadrettede og diakonale fellesskap.
 • prioritere områdebasert arbeid og forsamlingsarbeid og bevisstgjøre til åndelig lederskap lokalt.

Forkynnelse, bibelundervisning og bønn

Salem 119, 105    Guds ord er en lykt for min fot og et lys for min sti

Vi vil derfor

 • tilrettelegge for systematisk trosopplæring gjennom bibelsk og evangelisk luthersk forkynnelse
 • skape gode møteplasser for å nå nye mennesker
 • at arbeidet skal bæres og preges av bønn

Bevisst lederutvikling

2. Tim 2,2    Gi det videre til pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre.

Vi vil derfor

 • ha et kontinuerlig fokus på rekruttering, ledertrening og utrustning
 • utruste familiene til trosopplæringen på hjemmebane
 • skape teologisk bevissthet og NLM identitet hos våre ledere

Visjonær samhandling

1 Kor 12    Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme

Vi vil derfor

 • arbeide for tett kontakt mellom institusjonene og regionen for øvrig
 • bruke kompetansen ved institusjonene som en ressurs i arbeidet
 • legge til rette for samarbeid med partnere utenfor NLM der det er tjenlig