> NLM - The World for Christ -...NLM - a global mission

Norwegian Lutheran Mission (NLM) is an international, Lutheran mission, working under the motto "The world for Christ". Since 1891, we have been engaged in spreading the good news about Jesus through our work on four continents.

Our English-language website is currently in the process of being translated. Thank you for your patience.

  

Det er ikkje enkelt å væra kristen på landsbygda i Bolivia når uynskja naturfenomen inntreff. 

Selv om det ikke er noen fysisk bygning rundt oss, merker vi Guds nærhet. Lovsangen og bønnen er like sterk og vakker. Bli med på besøk i en forfulgt menighet.

iTro - påfyll i hverdagen

2015 ble et svært godt år for NLM gjenbruk. Butikkjeden opplevde stor vekst og har nå 35 butikker over hele Norge.

Ikke siden lanseringen har flere besøkt nettsidene til NLM trossamfunn.

Misjonærene i Bolivia og Peru har nylig vært samlet til konferanse. Det ble noen flotte dager preget av oppbyggelige samlinger, ærlige samtaler og et blikk fremover. 

I fire måneder skal Olaug Husby være på sykehuset i Bunda, hvor hun arbeidet for over tjue år siden. Nedslitt utsyr, manglende personell og mange sterke inntrykk har preget oppholdet hennes der. 

Årets konferanse for NLM Indonesia ble både nyttig og lærerik. I tillegg til gode samtaler om arbeidet fikk utsendinger, lokale medarbeidere og gjester fra Norge både åndelig og sosialt påfyll.

I Elfenbenskysten opplever NLMs radio en veldig vekst – på sosiale medier.

Iblant får misjonærer høre mye ros for hvor modig og tøff man er. Kanskje tror mange at misjonærer er sterke, friske, og fryktløse mennesker med en stor tro og et sterkt kall. Men er det slik det er?

"Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves." Det var mottoet på generalforsamlingen til Iglesia Evangelica Luterana Peru i begynnelsen av april.

Er du allmennlærer og har lyst til å la Gud bruke deg i en viktig oppgave? Vil du oppleve en ny og fascinerende kultur på nært hold? NLM trenger lærer til Mongolia!

I Sør-Amerika driver NLM arbeid i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i landene regner seg som katolikker, er det få som kjenner Jesus som frelser.

Et halvt år etter at mental helse-teamet i Medan i Indonesia begynte å jobbe med psykisk syke under rehabilitering, har store ting skjedd! Det høres kanskje ikke ut som store ting i andre folks ører, men for menneskene det gjelder er dette stort.

Fram til da hadde de ikke forstått det Skriften sier, at han måtte stå opp fra de døde.

Pilatus hadde laget en innskrift og festet til korset. Den lød: «Jesus fra Nasaret, jødenes konge.»

«Far, timen er kommet. Herliggjør din Sønn, så Sønnen kan herliggjøre deg. For du har gitt ham makt over alle mennesker, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham.»

Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen, høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham.

Ungdomsbedriftene ved Drottningborg videregående skole forsynte seg grådig av prisene i fylkesfinalen.


Sør-Amerika

De fleste i Bolivia og Peru regner seg som katolikker, men de færreste kjenner Jesus Kristus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Jørn Martinsen (43) er fast ansatt som rektor ved Bibelskolen Fjellhaug i Oslo. Han har vært konstituert i stillingen dette skoleåret.

Bibelcampingtilbudet i Misjonssambandet blir kraftig redusert til sommeren. Tre steder kuttes den helt ut, mens ett sted blir årets bibelcamping krympet til ei uke.

– Hele grunnen for vår eksistens er å spare penger for kristen-Norge.

Today's Quote

Joh 8:12 Igjen talte Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.