> NLM - The World for Christ -...NLM - a global mission

Norwegian Lutheran Mission (NLM) is an international, Lutheran mission, working under the motto "The world for Christ". Since 1891, we have been engaged in spreading the good news about Jesus through our work on four continents.

Our English-language website is currently in the process of being translated. Thank you for your patience.

  

Fotballklubben skulle gi barna i lokalmiljøet et trygt og godt fritidstilbud. Nå gir det unge etiopiere muligheten til å skape en bedre fremtid.

Tidligere dette året inngikk NLM i Elfenbenskysten en avtale om sendetid hos Radio Bafing. Sendingene er så godt mottatt at de sendes flere ganger i reprise. 

iTro - påfyll i hverdagen

Det er søndag og skoletid her i Khovd. Søndagsskoletid. Tolv barn er samlet denne søndagen. (Foto: Arne Torbjørnsen)

Norsk Luthersk Misjonssamband har fått innvilget 200 000 kroner i støtte fra Norad til utvikling av et undervisningsopplegg for elever i videregående skole.

Etiopia er et vakkert og ressursrikt land. Men den største rikdommen er menneskene.

I Khovd arbeider fire flotte mongolske medarbeidere i sosialprosjektet. Med sitt vinnende smil sprer en av disse ekstra mye varme og omsorg.     

Husk å velge utsending og sende fullmakten så tidlig så mulig!

– Det er uhyre viktig at vi ikke bare holder hjulene i sving i NLM. Vi må strekke oss etter å bli mer utadvendte og kreative både i Norge og i utlandet, sier Øyvind Åsland.

Som 11-åring kjente Kåre Holta på et sterkt kall til å bli misjonær. Dette begynner å bli noen år siden, men kallet har han hatt med seg i større eller mindre grad hele tiden. I august i år reiser han og kona Trine til Etiopia for NLM.

I Mongolia har NLM blant annet fått være med på å styrke barns rettigheter, helse og levevilkår. Vi gleder oss også over at kristendommen er i sterk vekst. Les mer og se film her!

Misjonssambandet skal åpne gjenbruksbutikk på Stjørdal i Nord-Trøndelag, og i løpet av dette året vil NLM gjenbruk bestå av 35 butikker. 

Et besøk i en menighet i det østlige Etiopia førte til gode samtaler og en bredere forståelse for misjonsarbeidet i dette store landet.

Gjennom historiefortelling, korarbeid og dåpsundervisning får de innsatte ved fengselet i Jinka bli kjent med en frelser som setter virkelig fri.

På søndagsskolen fikk barna for første gang høre en tekst fra oversettelsen av Det nye testamentet til Ts’amakko.

På Kongshaug musikkgymnas er dei i full sving med å utvida og renovera skulen. I år vert det teke opp ti fleire enn i fjor.

25 unge fra Island har meldt seg på en fellestur til UL på Randaberg i Rogaland i månedsskiftet juli/august.

Nye lukter, nye lyder, sterke inntrykk og store opplevelser preget dagene da to av klassene ved Fjellhaug bibelskole besøkte arbeidet i Indonesia.

Over førti deltagere fra inn- og utland var samlet til årskonferanse i Indonesia, der fokuset var på strategiarbeid, bibeltimer og kommunikasjon. Barneopplegg i regi av fire unge voluntører gjorde at barna også fikk gode og opplevelsesrike dager under konferansen.


Mongolia

I Mongolia har NLM blant annet fått være med på å styrke barns rettigheter, helse og levevilkår.

Les mer | Bli fast giver

Siste fra Utsyn

De har pakket fire tusen poser, som skal i postkassene i hele kommunen. Som en forsmak på sommeren, mottar alle husstander i Randaberg nå i mai en barne-cd og invitasjon til fest i Randaberg sentrum 11. juli.

Tidligere dette året inngikk NLM i Elfenbenskysten en avtale om sendetid hos Radio Bafing. Sendingene er så godt mottatt at de sendes flere ganger i reprise. 

Norsk Luthersk Misjonssamband har fått innvilget 200 000 kroner i støtte fra Norad til utvikling av et undervisningsopplegg for elever i videregående skole.

Today's Quote

Jak 1:26 Den som mener at han dyrker Gud, og ikke holder sin tunge i tømme, men bedrar sitt eget hjerte, hans gudsdyrkelse er forgjeves.

Share