> NLM– Det føles nesten som å ha forberedt seg til eksamen. Nå må barna og ungdommene bare komme. Vi er forberedt, sier Elisabeth Nygård, komitemedlem for barne- og ungdomsaktiviteter på årets generalforsamling.

Svært få av barna i landsbyen fikk tidligere oppfølging av helseklinikken. Men etter at NLM Indonesia fikk anledning til å samarbeide med innbyggerne, landsbylederen og helseaktørene, får nå flesteparten av barna jevnlig oppfølging av klinikken. 

NLMs helseprosjekt i Mongolia har arbeidet i Vest-Mongolia siden 2008. Målet for arbeidet er å bedre primærhelsetjenesten for befolkningen generelt, og for barn og unge spesielt.

iTro - påfyll i hverdagen

Sør i Ulaanbaatar, ikke langt unna skoggrensen, finner man en bydel med mye av det man trenger og gode muligheter for rekreasjon. Her bor jeg, og her ligger også NLMs kontor.

Fotballklubben skulle gi barna i lokalmiljøet et trygt og godt fritidstilbud. Nå gir det unge etiopiere muligheten til å skape en bedre fremtid.

Tidligere dette året inngikk NLM i Elfenbenskysten en avtale om sendetid hos Radio Bafing. Sendingene er så godt mottatt at de sendes flere ganger i reprise. 

Det er søndag og skoletid her i Khovd. Søndagsskoletid. Tolv barn er samlet denne søndagen. (Foto: Arne Torbjørnsen)

Norsk Luthersk Misjonssamband har fått innvilget 200 000 kroner i støtte fra Norad til utvikling av et undervisningsopplegg for elever i videregående skole.

Etiopia er et vakkert og ressursrikt land. Men den største rikdommen er menneskene.

I Khovd arbeider fire flotte mongolske medarbeidere i sosialprosjektet. Med sitt vinnende smil sprer en av disse ekstra mye varme og omsorg.     

Husk å velge utsending og sende fullmakten så tidlig så mulig!

– Det er uhyre viktig at vi ikke bare holder hjulene i sving i NLM. Vi må strekke oss etter å bli mer utadvendte og kreative både i Norge og i utlandet, sier Øyvind Åsland.

Som 11-åring kjente Kåre Holta på et sterkt kall til å bli misjonær. Dette begynner å bli noen år siden, men kallet har han hatt med seg i større eller mindre grad hele tiden. I august i år reiser han og kona Trine til Etiopia for NLM.

I Mongolia har NLM blant annet fått være med på å styrke barns rettigheter, helse og levevilkår. Vi gleder oss også over at kristendommen er i sterk vekst. Les mer og se film her!

Misjonssambandet skal åpne gjenbruksbutikk på Stjørdal i Nord-Trøndelag, og i løpet av dette året vil NLM gjenbruk bestå av 35 butikker. 

Et besøk i en menighet i det østlige Etiopia førte til gode samtaler og en bredere forståelse for misjonsarbeidet i dette store landet.

Gjennom historiefortelling, korarbeid og dåpsundervisning får de innsatte ved fengselet i Jinka bli kjent med en frelser som setter virkelig fri.

På søndagsskolen fikk barna for første gang høre en tekst fra oversettelsen av Det nye testamentet til Ts’amakko.

På Kongshaug musikkgymnas er dei i full sving med å utvida og renovera skulen. I år vert det teke opp ti fleire enn i fjor.


Mongolia

I Mongolia har NLM blant annet fått være med på å styrke barns rettigheter, helse og levevilkår.

Les mer | Bli fast giver

Siste fra Utsyn

– Det føles nesten som å ha forberedt seg til eksamen. Nå må barna og ungdommene bare komme. Vi er forberedt, sier Elisabeth Nygård, komitemedlem for barne- og ungdomsaktiviteter på årets generalforsamling.

De har pakket fire tusen poser, som skal i postkassene i hele kommunen. Som en forsmak på sommeren, mottar alle husstander i Randaberg nå i mai en barne-cd og invitasjon til fest i Randaberg sentrum 11. juli.

Tidligere dette året inngikk NLM i Elfenbenskysten en avtale om sendetid hos Radio Bafing. Sendingene er så godt mottatt at de sendes flere ganger i reprise. 

Dagens bibelsitat

Sal 37:7 Vær stille for Herren og vent på ham! La ikke din vrede opptennes over den som har lykke på sin vei, over den mannen som setter i verk onde planer.

Del