> NLMI Mongolia har NLM blant annet fått være med på å styrke barns rettigheter, helse og levevilkår. Vi gleder oss også over at kristendommen er i sterk vekst. Les mer og se film her!

Misjonssambandet skal åpne gjenbruksbutikk på Stjørdal i Nord-Trøndelag, og i løpet av dette året vil NLM gjenbruk bestå av 35 butikker. 

Et besøk i en menighet i det østlige Etiopia førte til gode samtaler og en bredere forståelse for misjonsarbeidet i dette store landet.

iTro - påfyll i hverdagen

Gjennom historiefortelling, korarbeid og dåpsundervisning får de innsatte ved fengselet i Jinka bli kjent med en frelser som setter virkelig fri.

På søndagsskolen fikk barna for første gang høre en tekst fra oversettelsen av Det nye testamentet til Ts’amakko.

På Kongshaug musikkgymnas er dei i full sving med å utvida og renovera skulen. I år vert det teke opp ti fleire enn i fjor.

25 unge fra Island har meldt seg på en fellestur til UL på Randaberg i Rogaland i månedsskiftet juli/august.

Nye lukter, nye lyder, sterke inntrykk og store opplevelser preget dagene da to av klassene ved Fjellhaug bibelskole besøkte arbeidet i Indonesia.

Over førti deltagere fra inn- og utland var samlet til årskonferanse i Indonesia, der fokuset var på strategiarbeid, bibeltimer og kommunikasjon. Barneopplegg i regi av fire unge voluntører gjorde at barna også fikk gode og opplevelsesrike dager under konferansen.

Det grusomme terrorangrepet i Garissa i Kenya får ingen direkte betydning for NLMs misjonsarbeid i landet. – Alle våre ansatte, både nordmenn og nasjonale, opplever situasjonen som rolig, sier Rune Mjølhus, NLMs stedlige representant i Kenya.

Det er mange ting i vår kristne tro som får folk til å riste på hodet.

Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet. (Jesaja 53,5)

I Etiopia får «afrikansk tid» en helt annen betydning. NLM har drevet arbeid der siden 1948 – eller var det 1940? Les mer og finn ut! Her finner du også filmer og bønneemner.

Vi ønsker dere alle en velsignet påskehøytid! Har du sett Superblinks nye animasjonsfilm om påskehistorien? Se den her!

Det nystartede prosjektet vårt i Tana distrikt øst i Kenya har hatt en god begynnelse. Foreløpig har vi lese- og skriveopplæring i én by. Nå er det registrert 44 elever.

For første gang er det ansatt en kvinne i full stilling innen teologi- og misjonsfag på Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH). – Dette er drømmejobben, sier Ingebjørg Hauge.

I Peru satser de stort på idrett og lek i formidlingen av evangeliet til barn og unge. I forrige måned var flere titalls ledere på kurs i Juliaca.

Vi som har fått være med årets TeFTere med 11 flotte ungdommer, har opplevd dette igjen og igjen de ukene vi har hatt sammen med dem. 

Området som var preget av okkultisme, voldelige feider og fattigdom. Det var først da pastor Chris fortalte oss om den grufulle forhistorien, at vi forstod hvorfor det var så viktig å bygge en kirke der.


Mongolia

I Mongolia har NLM blant annet fått være med på å styrke barns rettigheter, helse og levevilkår.

Les mer | Bli fast giver

Siste fra Utsyn

Misjonssambandet skal åpne gjenbruksbutikk på Stjørdal i Nord-Trøndelag, og i løpet av dette året vil NLM gjenbruk bestå av 35 butikker. 

Ledig kapasitet ved leirstader opnar nye alternativ for familiar som vil feriere i lag og ordne seg sjølve. 

Antallet søkere til Fjellhaug internasjonale høgskole er åtte prosent høyere enn i fjor. – Enda mer oppmuntrende er det at antallet som har satt Fjellhaug først på søknaden sin øker mer 32 prosent, sier rektor Ketil Jensen.

Today's Quote

Rom 5:20 Men loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større!

Share