> NLMFra 1. januar 2015 blir sammenslåtte «Soma Biblia» Tanzanias største litteraturmisjon. – NLM er ikke ferdige med litteraturarbeidet i Tanzania, vi trapper snarere opp før vi overlater arbeidet over til tanzanianske hender, sier direktør Arve Myra. 

Omkring 600 personer har fast giveravtale på 16 800 kroner i året eller mer. – Vi opplever at flere tar kontakt for å finne ut hvor mye de har gitt og hvor mye de kan gi for å få fullt skattefradag, sier markedssjef Margot Fosen Frogner.

Karen Marie Lundeby er barnelege, og reiser til Vest-Afrika som del av Norges bidrag i kampen mot ebola-epidemien.

Nylig var jeg på arbeidsreise til Bayan-Ulgii, fylket som ligger lengst vest i Mongolia. Reisen bød på et inspirerende møte med rektorer og ansatte ved skoleinternatene.

Sørg for å skaffe deg hotell og plass på fellesreisene til GF. Påmeldingen til selve arrangementet åpner rundt 1. februar.

I begynnelsen av desember fikk jeg og teamet fra NLM Indonesia oppleve 150 forventningsfulle barn synge og delta på julefeiring i en kirke i en av de fattigste bydelene i storbyen Medan. Det var en stor opplevelse.

Neste år blir TeFT skole til TeFT utland, et nytt misjonsbasert linjetilbud ved Bibelskolen Fjellhaug.

I Tanzania arbeider NLM hovedsakelig med opplæring og undervisning, og har i stor grad en støttefunksjon for den lokale lutherske kirken. Landet er også base for NLMs litteraturarbeid i Øst-Afrika.

– Vestborg er den beste skulen eg har gått på, seier påbygg-elev Silje Grimstad.

– Eg er døypt og konfirmert, men utover det har eg ikkje hatt noko form for kontakt med kristendomen. Derfor var eg SVÆRT skeptisk før eg skulle begynne på Vestborg. Mellom anna grudde eg meg til

Nesten 200 personer var til stede i kirken Encuentro con Cristo for å høre misjonærenes julekonsert.

For mange mennesker koster troen mye – og for noen koster den alt. Vis at du står sammen med dem.

Påsken 2015 reiser et TeFT team til Etiopia. I løpet av drøye to uker får teamet oppleve en levende kirke, idrett, misjon, storbyliv og fellesskap. Nå søker NLM ung etter deltakere til turen. 

Pastor Solo i Elfenbenskysten mener 30-årsjubileumet viste fram en stolt historie og kirkens kjærlighet til tross for dype krigssår.

Kenya er et land sammensatt av mange stammer. Av og til kan motsetningene mellom stammene komme til uttrykk i ufred og drap.

Det er en viktig og vanskelig sak som står på dagsordenen den 29. november i vår peruanske samarbeidskirke IEL-P.

Det finnes mange muligheter for overnatting under NLMs generalforsamling i Stavanger til sommeren, for eksempel på skoleskipet Gann, sier Corina Klokk.

VIDEO: – Den største gaven du kan gi til dine barn er ikke det du gir til jul eller tabaski. Den største gaven er utdannelse.  

Forkynner Odd-Åge Ågedal har blitt pensjonist, etter lang og tro tjeneste for misjonen. NLM Norge takker for innsatsen!

Første uken i november var 17 pastorer fra samarbeidskirken vår i Peru samlet til pastorkurs på kysten, med hovedtemaet "ledelse".


Tanzania

NLM har drevet arbeid i Tanzania siden 1950, og driver bl.a. et stort litteraturarbeid.

Les mer | Bli fast giver

Siste fra Utsyn

Medan dei fleste andre her i landet nyt julemiddagen og opnar gåver i heimane sine, kjem 50–60 born og vaksne saman til julekveld på bedehuset i Brattvåg på Sunnmøre.

Omkring 600 personer har fast giveravtale på 16 800 kroner i året eller mer. – Vi opplever at flere tar kontakt for å finne ut hvor mye de har gitt og hvor mye de kan gi for å få fullt skattefradag, sier markedssjef Margot Fosen Frogner.

Karen Marie Lundeby er barnelege, og reiser til Vest-Afrika som del av Norges bidrag i kampen mot ebola-epidemien.

Dagens bibelsitat

Rom 15:4 Og alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som Skriftene gir.

Del