Stjernehimmel med Jesusbarnet
En glede for hele folket!

Julebudskapet er ukjent for milliarder av mennesker. Det er stort å få dele det aller beste vi har med dem. Din gave gir flere muligheten til å høre de gode nyhetene om Jesus.

Oslofjord Convencion Center
Velkommen til GF 2022

Velkommen til NLMs generalforsamling & sommerfest på Oslofjord Convention Center 5.-10. juli 2022!

Les mer

Dette betyr korona for NLMs arbeid

Her finner du en gjennomgang av hvordan NLM fremover vil forholde seg til korona, oppdatert etter gjeldende regler. Du finner også lenke til NLMs smittevernsveiledere ifbm. gjenåpning av aktiviteter.