Indonesisk jente ser opp
Indonesia

Hvert år samler barna i NLM inn penger til et misjonsprosjekt som er spesielt rettet mot arbeid blant barn. Dette skoleåret går pengene som blir samlet inn til prosjekter i Indonesia. Vil du være med?

Oslofjord Convencion Center
Velkommen til GF 2022

Velkommen til NLMs generalforsamling & sommerfest på Oslofjord Convention Center 5.-10. juli 2022!

Les mer

Dette betyr korona for NLMs arbeid

Her finner du en gjennomgang av hvordan NLM fremover vil forholde seg til korona. Du finner også lenke til NLMs smittevernsveiledere ifbm. gjenåpning av aktiviteter.