Bibel i sommereng
Digital bibelcamping

Velkommen på NLM og Norea Mediemisjons digitale bibelcamping! Ny bibeltime med Svein Anton Hansen legges ut hver dag 13.-18. juli kl 10:00 på NLMs og Noreas nettsider og facebooksider. Sendes også hver dag kl 10 & 22 på Kanal 10.

Ungdommer spruter vann

UL Online

23.-25. juli kan du være med å delta på UL, der du er! Vi streamer morgenmøter, kveldsmøter, basar og sendinger fra UL-studio live fra Kongeparken Amfi.

Gå til ul.no

Dette betyr korona for NLMs arbeid

Her finner du en gjennomgang av hvordan NLM fremover vil forholde seg til korona. Du finner også lenke til NLMs smittevernsveiledere ifbm. gjenåpning av aktiviteter.