Tektsplakat månedens misjonsfelt juni 2023 Mongolia. Bilde av glade barn

Liten kinesisk gutt på mammas fang

Barns rettigheter

Vi arbeider for at alle, og særlig sårbare barn, skal få et godt liv.

Mongolsk gutt på hesteryggen gjeter geiteflokk på steppe

Til de minst nådde

Våre utsendinger formidler Guds kjærlighet blant en unådd folkegruppe.

Mongolsk kvinne lovsynger.

Går sammen

Vi går sammen med vår samarbeidskirke for å nå flere med evangeliet.

Bedre livsvilkår for barn med funksjonsnedsettelser

Blant store deler av den mongolske befolkningen er det lite kunnskap både om hva funksjonsnedsettelser innebærer, og hvilke rettigheter man har. Mange tror at funksjonsnedsettelser er en sykdom som kan kureres.

Misjonssambandet ønsker å gjøre noe med dette. Derfor har vi kartlagt situasjonen for barn med funksjonsnedsettelser i to provinser i Vest-Mongolia, samt kartlagt de nåværende aktivitetene som drives for disse barna, for å se på hvilken måte Misjonssambandet kan bidra til å styrke samarbeidet med myndighetene. Resultatet er prosjektet «Strengthening Children with Disabilities» (SCD).

Målet for prosjektet er å bidra til at livsbetingelsene for barn med funksjonsnedsettelser og familiene deres blir forbedret, og at deres rettigheter blir respektert og beskyttet.

I filmen denne måneden får du bli bedre kjent med dette prosjektet:

Vil du laste ned filmen? Gå til nedlastingssiden. 

  

Fra kommunisme til åpenhet

Gjennom mesteparten av forrige århundre var Mongolia en kommunistisk stat med tette bånd til Sovjetunionen, og religionsutøvelse ble undertrykket. Men etter at landet ble fritt og demokratisk tidlig på nittitallet, har troslivet blomstret.

Siden da har det vært mye kristen misjonsaktivitet i Mongolia, og Misjonssambandet startet arbeid i landet i 1994. Selv om kristendommen fortsatt er en liten trosretning, har det vokst frem flere kirker. Disse ønsker å nå videre ut til unådde områder i landet, og Misjonssambandet ønsker å gå sammen med dem i dette arbeidet.

  

En modnende kirke

De lutherske menighetene i Mongolia har vokst ut av arbeidet til Misjonssambandet og finske FLOM over flere tiår. Disse menighetene slo seg høsten 2017 sammen og dannet Mongolia Evangelical Lutheran Church (MELC). Vi er svært takknemlige for denne utviklingen, som gjør kirken sterkere rustet til å arbeide for å nå mennesker i sitt eget land med evangeliet.

I tillegg til at flere av våre utsendinger er aktivt med i arbeidet til MELC, støtter Misjonssambandet både flere korttidsbibelskoler og en teologisk utdanning som tilbyr både bachelor- og mastergrad.

Slik teologisk utdanning er svært viktig for den relativt unge kristenflokken i Mongolia. Behovet for å utdanne og utruste kirkeledere er stort, ikke minst med tanke på å sikre at landet skal kunne ha en bærekraftig kirke for fremtiden.

Lovsang på gudstjeneste
Frida Blaker

Barn og familier

Parallelt med det evangeliske arbeidet har Misjonssambandet hele tiden lagt stor vekt på ulike samfunnsutviklende prosjekter. Særlig har det blitt satset på å bedre forholdene for barn, unge og familier i Mongolia. Arbeidet har hatt gode resultater, og Misjonssambandet har fått mye anerkjennelse for sitt arbeid fra mongolske myndigheter.

I tillegg til arbeidet for å bedre livsvilkårene for barn med funksjonsnedsettelser, som du kan se mer om i filmen over, har vi de siste årene bygget opp en skøytebane i Khovd, som har blitt veldig populær. Dette har nå utviklet seg til et stort tiårig prosjekt. Vi har bygget en stor aktivitetspark i Khovd, som har flere titusen besøkende årlig, og arbeider med å bygge en tilsvarende aktivitetspark i Bayan Ulgii.

Barn i Vest-Mongolia har få aktivitetstilbud, og det er lite tradisjon for frivillighet og dugnad i landet – men håpet er at aktivitetssentrene kan bidra til å endre på begge deler. I tillegg er de flotte møtesteder hvor mennesker kan bli kjent og dele tro og liv.

Aktivitetssenter
Rita Jonasmo

Diakonal kirke

I deler av Mongolia, blant annet i hovedstaden Ulan Bator, er det stor arbeidsledighet. Det fører til at mange sliter med økonomien eller har rusmisbrukere i familien. Samarbeidskirken vår, MELC, driver derfor den diakonale organisasjonen «Foundation for Family Development and Education».

Organisasjonen, som drives med økonomisk hjelp og støtte fra Misjonssambandet, tilbyr kurs og personlig rådgivning for unge fra 13 til 30 år ved en yrkesskole og familiesentre i en av bydelene i Ulan Bator.

De unge blir også invitert til arrangementer i kirken. Slik blir det diakonale arbeidet også en døråpner for å nå enda flere med det kristne budskapet.

Kvinne underviser
Martin Lehre

 

Be for arbeidet

Vær med i bønn for de kristne i Mongolia. Be om økt misjonsglød og et hjerte for de unådde. Be også om at vi gjennom våre prosjekter må få bidra til å gi mennesker i Mongolia en smak av Guds kjærlighet!

 

    

Bønneemner

  • Be for vår unådde folkegruppe, be om vekkelse og om Guds visdom i dette arbeidet.
  • Be for misjonærene, be om godt samhold og åndelig fellesskap, og be om at vi må gå i ferdiglagte gjerninger. Be for det totale arbeidet til Misjonssambandet i Mongolia.
  • Be for samarbeidskirkene, be om vekst og vekkelse. Be om at de må være forankret i Guds ord.
  • Be om at landets ledelse må anerkjenne religionsfriheten, og at kristendommen må ha en tydelig plass i landet framover.
  • Takk for alle barn og ungdommer som kommer til aktivitetssenteret - be om at disse må bli kjent med Jesus.
  • Takk for alle gode lokale ansatte og medarbeidere og deres familier, og be for disse, mange av dem er ikke kristne.

   

Flere videoer

Informasjonsavdelingen produserer jevnlig nye filmer fra de ulike regionene og feltene.

Denne måneden har vi valgt å fronte filmen ovenfor, men vi har også flere andre filmer fra Mongolia, med ulike innfallsvinkler og innhold.

Hvis du ønsker å se/benytte en annen film, finner du alle filmene her.