Tekstplakat månedens misjonsfelt februar 2024 Mongolia. Luftfoto av aktivitetssenter

Mongolsk gutt på hesteryggen gjeter geiteflokk på steppe

Stort og åpent

Mongolia er et enormt land, men det er langt mellom folk.

Syngende barn i Mongolia

Barn og familier

I mange år har vi arbeidet for å bedre livsvilkår for barn og familier.

Mongolsk kvinne lovsynger.

Levende menigheter

Kirkene i Mongolia er ikke store, men de vokser i modenhet.

Gud ser den enkelte

Mongolia er et stort land – med en liten befolkning. Det er enorme stepper, enorme avstander – men ingen enorme kirker. Selv om både Misjonssambandet og andre har drevet misjon i landet de siste 30 årene, og flere kirkesamfunn har vokst frem, ser man ikke storslagne vekkelser, megakirker og tusenvis av mennesker på gudstjenester på de mongolske høyslettene.

Men Guds ord når likevel ut. Det forkynnes på gudstjenester og møter – og ikke minst i små bibelgrupper og husmenigheter, i det stille, i nybrottsarbeidet vårt blant en unådd minoritetsfolkegruppe.

Misjon i Mongolia handler om møter med enkeltmennesker – fordi Gud ønsker å møte hver enkelt.

Det får du høre mer om i filmen denne måneden:

Vil du laste ned filmen? Gå til nedlastingssiden. 

  

Fra kommunisme til åpenhet

Gjennom mesteparten av forrige århundre var Mongolia en kommunistisk stat med tette bånd til Sovjetunionen, og religionsutøvelse ble undertrykket. Men etter at landet ble fritt og demokratisk tidlig på nittitallet, har troslivet blomstret.

Siden da har det vært mye kristen misjonsaktivitet i Mongolia, og Misjonssambandet startet arbeid i landet i 1994. Selv om kristendommen fortsatt er en liten trosretning, har det vokst frem flere kirker. Disse ønsker å nå videre ut til unådde områder i landet, og Misjonssambandet ønsker å gå sammen med dem i dette arbeidet.

Barn leker
Kjetil Jonasmo

En modnende kirke

De lutherske menighetene i Mongolia har vokst ut av arbeidet til Misjonssambandet og finske FLOM over flere tiår. Disse menighetene slo seg høsten 2017 sammen og dannet Mongolia Evangelical Lutheran Church (MELC). Vi er svært takknemlige for denne utviklingen, som gjør kirken sterkere rustet til å arbeide for å nå mennesker i sitt eget land med evangeliet.

I tillegg til at flere av våre utsendinger er aktivt med i arbeidet til MELC, støtter Misjonssambandet både flere korttidsbibelskoler og en teologisk utdanning som tilbyr både bachelor- og mastergrad.

Slik teologisk utdanning er svært viktig for den relativt unge kristenflokken i Mongolia. Behovet for å utdanne og utruste kirkeledere er stort, ikke minst med tanke på å sikre at landet skal kunne ha en bærekraftig kirke for fremtiden.

   

Barn og familier

Parallelt med det evangeliske arbeidet har Misjonssambandet hele tiden lagt stor vekt på ulike samfunnsutviklende prosjekter. Særlig har det blitt satset på å bedre forholdene for barn, unge og familier i Mongolia – og de siste årene har dette blitt ytterligere spisset inn mot familier med barn med funksjonsnedsettelser.

Blant store deler av den mongolske befolkningen er det lite kunnskap både om hva funksjonsnedsettelser innebærer, og hvilke rettigheter man har. Mange tror at funksjonsnedsettelser er en sykdom som kan kureres. Derfor er prosjektet «Strengthening Children with Disabilities» (SCD) så viktig.

Målet for prosjektet er å bidra til at livsbetingelsene for barn med funksjonsnedsettelser og familiene deres blir forbedret, og at deres rettigheter blir respektert og beskyttet.

Både dette prosjektet og de foregående har hatt gode resultater, og Misjonssambandet har fått mye anerkjennelse for sitt arbeid fra mongolske myndigheter.

Barn arbeider med skrivesaker
Jan Ingve Bernssen

I tillegg til arbeidet for å bedre livsvilkårene for barn med funksjonsnedsettelser, har vi de siste årene bygget opp en skøytebane i Khovd, som har blitt veldig populær. Dette har nå utviklet seg til et stort tiårig prosjekt. Vi har bygget en stor aktivitetspark i Khovd, som har flere titusen besøkende årlig, og arbeidet med å bygge en tilsvarende aktivitetspark i Bayan Ulgii er også godt i gang.

Barn i Vest-Mongolia har få aktivitetstilbud, og det er lite tradisjon for frivillighet og dugnad i landet – men håpet er at aktivitetssentrene kan bidra til å endre på begge deler. I tillegg er de flotte møtesteder hvor mennesker kan bli kjent og dele tro og liv.

Oversiktsbilde aktivitetspark
Kjetil Jonasmo

Diakonal kirke

I deler av Mongolia, blant annet i hovedstaden Ulan Bator, er det stor arbeidsledighet. Det fører til at mange sliter med økonomien eller har rusmisbrukere i familien. Samarbeidskirken vår, MELC, driver derfor den diakonale organisasjonen «Foundation for Family Development and Education».

Organisasjonen, som drives med økonomisk hjelp og støtte fra Misjonssambandet, tilbyr kurs og personlig rådgivning for unge fra 13 til 30 år ved en yrkesskole og familiesentre i en av bydelene i Ulan Bator.

De unge blir også invitert til arrangementer i kirken. Slik blir det diakonale arbeidet også en døråpner for å nå enda flere med det kristne budskapet.

   

Be for arbeidet

Vær med i bønn for de kristne i Mongolia. Be om økt misjonsglød og et hjerte for de unådde. Be også om at vi gjennom våre prosjekter må få bidra til å gi mennesker i Mongolia en smak av Guds kjærlighet!

   

Bønneemner

  • Takk for at vi fremdeles kan ha arbeid i Mongolia, og be om fortsatt god inngang i landet og blant folket.
  • Takk for de nye utsendingene som flyttet hit i fjor, og be for oss alle her ute om beskyttelse mot sykdom, skader og ulykker.
  • Be om at Gud fortsetter å kalle nye til tjeneste i Mongolia.
  • Takk for at det har blitt stadig flere kristne i Mongolia, og be om vekkelse. Be spesielt for den unådde folkegruppen i Vest-Mongolia, at slektenes overhoder må ta imot Jesus.
  • Takk for alle barn og ungdommer som kommer i Grandhagen aktivitetspark, be om at Jesus må møte disse barna og ungdommene.
  • Takk for alle gode lokalt ansatte og medarbeidere, be for dem og deres familier.
  • Takk og be for samarbeidskirken vår Mongolian Evangelical Lutheran Church. Be for de lokale kristne og oss som utsendinger, at vi alle må være lys for Jesus i hverdagen.
  • Be om at landets ledelse må anerkjenne religionsfriheten, og at kristendommen må ha en tydelig plass i landet fremover.
  • Be for evangeliseringsarbeidet blant begge folkegruppene.

 

Flere videoer

Informasjonsavdelingen produserer jevnlig nye filmer fra de ulike regionene og feltene.

Denne måneden har vi valgt å fronte filmen ovenfor, men vi har også flere andre filmer fra Mongolia, med ulike innfallsvinkler og innhold.

Hvis du ønsker å se/benytte en annen film, finner du alle filmene HER.