Ferge på fjord

Nord

Regionen strekker seg fra Saltdal, Beiarn, Meløy og Røst kommuner i sør til Nordkapp i nord-vest og Vardø og Sørvaranger i øst. Svalbard hører da også naturlig med i regionen.

Misjonssambandet nord arbeider for å forkynne Guds ord i vår nordligste landsdel. Arbeidet er variert, med møtevirksomhet, leirer og ulike små og store fellesskap for både barn, unge og eldre. Vi legger stor vekt på å finne nye muligheter og møteplasser for å nå flest mulig med Bibelens glade budskap. Gjennom lokale misjonsforeninger, bibelgrupper, barne- og ungdomslag og gode misjonskontakter har vi et godt grunnlag for dette arbeidet. Samtidig er Misjonssambandet nord opptatt av å fremme et engasjement for verdensvid misjon blant kristne i regionen.

 

Institusjoner

Misjonssambandet nord har en rekke ulike institusjoner spredt over hele regionen. Regionen har flere leirsteder, en ungdomsskole, en videregående skole, en bibelskole og en barnehage, samt Norges eneste kristne soldatheim, Soltun, på Setermoen.

Gjennom de ulike institusjonene har vi en unik mulighet til å nå enda flere med vitnesbyrdet om Jesus.

 

Ressurser

Har du husket å registrere ditt fellesskap/forening e.l. hos oss? Det kan du gjøre her!

Du finner mer informasjon og nyttige ressurser fra region nord i Ressursbanken (husk å filtrere på region nord).

Adresse

Misjonssambandet nord, Sjøgata 28, 9300 Finnsnes

Kontakt

E-post: nord@nlm.no Tlf: 454 16 210 Åpningstider: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 09.00- 15.00 Gavekonto 8220.02.90131 Gave Vipps: 51318