Engelsk, amharisk og gresk Bibel

Bibeloversettelse

Alle mennesker fortjener å kunne lese Guds ord på sitt eget hjertespråk. Misjonssambandet arbeider derfor med å oversette Bibelen til flere språk. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med Wycliffe og andre partnere.