Kamelkaravane

Mongolia

NLM startet arbeid i Mongolia i 1994. Kun drøyt 2 % av befolkningen er kristne, og NLM arbeider blant annet for å nå en unådd folkegruppe i landet.

Mongolia er en innlandsstat og grenser til Russland i nord og Kina i sør, øst og vest. Mongolia har et flateinnhold på 1 564 116 km² og er dermed verdens 19. største stat målt i areal. Folketallet ligger på i overkant av 3 millioner.

Bevisstgjøring om rettigheter

I dag arbeider NLM særlig for å bedre levevilkår og rettigheter for barn av nomader og barn med funksjonsnedsettelser. Vi har et nært samarbeid med myndighetene, og legger stor vekt på bevisstgjøring og kursing.

Kirkevekst

Også det evangeliske arbeidet har gitt frukter. Bibelgrupper som ble startet av de første utsendingene i Ulaanbaatar og Darkhan, har utviklet seg til selvstendige forsamlinger. 

I 2017 slo disse lutherske forsamlingene seg sammen med de andre lutherske forsamlingene i Mongolia og dannet kirken «Mongolian Evangelical Lutheran Church (MELC).

Medvandrer

NLM bidrar med økonomisk støtte inn mot særlig utdannelse og utrustning av ledere, diakoni og utvikling av kristen litteratur. NLM går også sammen med MELC for å nå et unådd folkeslag i landet med evangeliet.

Adresse

Norwegian Lutheran Mission Mongolia P.O.Box 707, Ulaanbaatar-13 MONGOLIA

Kontakt

E-post: nlmmongolia(a)nlm.no Telefon: +976 70 00 23 00

Visste du at ...

... under sovjettiden var all religionsutøvelse i Mongolia forbudt. Fortsatt er kun 2 % av befolkningen kristne.

Ole Fredrik Kullerud
Olson
David Samuel Olson Stedlig representant
Julianna Olofson Språkstudent
Silas Olofson Språkstudent
Sondre Hugdal Språkstudent
Jacob Voorwinden portrett
Jacob Voorwinden Ettåring DNS
Karen Colban Hoel Konsulent i Strengthening Children's Right Project
Jan Ingve Bernssen portrett
Jan Ingve Bernssen Avdelingsleder i Bayan-Ulgii
Hugdal
Marit Norheim Hugdal Språkstudent, konsulent SCD-prosjekt