Ungdommer hopper i solnedgang

Innmelding av fellesskap i Misjonssambandet ung

Dere er varmt velkommen i Misjonssambandet ung! Takk for at dere ønsker å være med å bidra til at flere barn og unge får høre om Jesus

Sjekk ut hvordan du kan skaffe bankkonto til laget, og mer info om Frifond.

FYLL UT SKJEMAET NEDENFOR FOR Å MELDE INN LAGET DITT 

Dette skjemaet gjelder misjonsfellesskap* med hovedmålgruppe barn og ungdom t.o.m. 25 år, det vil si fellesskap som kan kvalifiserer til Frifond-støtte.

Dersom det er et fellesskap for voksne/alle aldre som skal meldes inn bruk skjemaet for Misjonssambandet Norge.

* Misjonsfellesskap er samlebetegnelsen på alle typer fellesskap i Misjonssambandet, både smågrupper og store, åpne fellesskap

Innmeldingsskjema fellesskap i Misjonssambandet ung

Hvis fellesskapet har et fast samlingssted: oppgi navn på samlingslokalet, gateadresse og postnummer/sted. Hvis ikke: Oppgi et POSTNUMMER som markerer hvor fellesksapet har sentrum for sin virksomhet.

Målgruppe for fellesskapet

Målgruppen for laget definerer hvem fellesskapet er åpent for, det er ikke en beskrivelse av hvem som faktisk deltar.

  • Alle aldre: Fellesskapet er åpent for alle uavhengig av alder og familiestatus
  • Familier: Fellesskapet retter seg mot familier med barn
  • Voksne generelt: Fellesskapet er åpent for alle voksne
  • Unge voksne: Fellesskapet retter seg mot aldersgruppen 26-35 år
  • Senior: Fellesskapet er bare åpent for godt voksne
Arrangerer fellesskapet åpne møter eller er møtene for medlemmer? *
Velg den aldersgruppa som best samsvarer med målgruppen for fellesskapet: *
Er fellesskapet åpen for begge kjønn? *

Ansvarlig leder/styreleder for fellesskapet

Søknad om oppstartsmidler

Betingelser for oppstartsmidler:

  • Pengene må brukes opp, og på forespørsel må man kunne dokumentere hva oppstartstøtten er brukt på.
  • Medlemmene må betale kontingent på minimum 50 kroner (første gang i løpet av oppstartsåret).
  • Ha eget kontonummer med lagets navn
Søker fellesskapet om oppstartsmidler?
Ønsker du å få tilsendt en oppstartspakke med ressurser?