Afrikansk barn leser i bibel
Vest-Afrika

Vest-Afrika er månedens misjonsfelt i april 2021. I Mali og Elfenbenskysten driver Misjonssambandet evangelisk og diakonalt arbeid blant to unådde folkegrupper.

Fiskere trekker garn i strandkanten
Hva sier Bibelen om å gi?

Bibelen sier mye om givertjeneste, og vi har laget en serie korte videoer som løfter frem denne delen av det kristne kallet.

Se videoer

NLMs retningslinjer ifbm. korona

Her finner du en gjennomgang av hvordan koronapandemien påvirker NLMs arbeid, oppdatert etter til enhver tid gjeldende regler. Du finner også lenke til NLMs smittevernsveiledere for aktiviteter og arrangementer.