Mongolsk kvinne lovsynger.
Mongolia

Etter mange år med kommunisme har troslivet i Mongolia blomstret de siste 30 årene. NLM samarbeider med en liten, men aktiv kirke og arbeider mye med å styrke barns rettigheter.

Fiskere trekker garn i strandkanten
Hva sier Bibelen om å gi?

Bibelen sier mye om givertjeneste, og vi har laget en serie korte videoer som løfter frem denne delen av det kristne kallet.

Se videoer

NLMs retningslinjer ifbm. korona

Her finner du en gjennomgang av hvordan koronapandemien påvirker NLMs arbeid, oppdatert etter til enhver tid gjeldende regler. Du finner også lenke til NLMs smittevernsveiledere for aktiviteter og arrangementer.