action-art-artisan

I Guds bilde

Mennesket er skapt i Guds bilde. Det betyr at vi kan sjå glimt av kven Gud er gjennom gode eigenskapar hos medmenneska våre.

Då israelittane var frigjort frå Egypt, viste Gud seg på Sinai og gav levereglane som skulle sikra gode liv og fellesskap mellom Gud og hans folk. Fleire lange kapittel går med til å skildra form og farge, materialtypar og instruksjonar til handverkarar for bygging av tabernakelet, og utsmykking av både teltet og prestane. Drakta til øvstepresten til dømes, er grundig skildra. Ho skulle lagast i kunstvevnad av gull, purpurblått, purpurraudt og karmosinraudt stoff og fint, tvinna lin. Kappa skulle vera einsfarga purpurblå, med ein kant av granateple i garn og gullbjøller, plassert annakvar. Og enno er det langt til enden på skildringa av utsmykkinga og montering av kleda. 

Våre kreative evner er ein del av det å vera skapt i Guds bilde Elin Vannes

Det fortel om ein heilag Gud som er verd tilbeding, men det fortel òg om ein Gud med sans for estetikk og godt handverk, og som har auge for detaljar. Det fortel igjen at våre kreative evner er ein del av det å vera skapt i Guds bilde.   

Til alle de som brukar evnene dykkar til å gjera verda og livet vakrare, på så mange vis: De gir oss eit glimt av kven Gud er.       

 

 

Frå Bibelen: 2 Mos 28