himmelfest

17. mai

Nei, det er ikke mai nå. Jeg vet at det er oktober. Men jeg skrev denne overskriften for at du skulle få lyst til å lese.

Jeg kan nemlig en sang der himmelfesten blir sammenlignet med 17. mai:

Jeg tror himlen er som en blomstrende eng, hvor vi synger og leker med fugler og dyr.

Jeg tror himlen er som en 17. de mai, der gleden og festen aldri tar slutt.

Da jeg var barn, hørte jeg mye om himmelen – på søndagsskolen, og hjemme. Vi sang om himmelen, og jeg husker jeg gledet meg til å komme dit. Jeg hørte om porter av perler, gater av gull, store sangkor, engler med store vinger og hvite klær, Gud på en trone. Og så var jo Jesus der. Barnevennen.

Jeg vet at alt dette er bilder på det som venter Guds barn. Men jeg tror på det.

Jeg synes vi skulle snakke mer om himmelen. Enig?»

«Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer.» (Åp 21,4)

Det var sikkert ikke lett for Gud å beskrive hvordan det er i himmelen, sånn at menneskene på jorden skulle forstå. Vi forstår nok lite. Men det blir himmelfest – mye finere fest enn barnas 17. mai. Og så tar den aldri slutt.

Jeg synes vi skulle snakke mer om himmelen. Enig?

 

 

FRA BIBELEN:

Åp 21,4