Nytt bibliotek

Et vindu ut i verden

Mulighetene for å kunne låne bøker gratis på et bibliotek gir stor verdi, glede og lesetrening for barna i denne landsbyen.

«Hvor skal du?»

«Jeg skal levere tilbake bøker,» roper Fika idet hun smiler og løper forbi mot biblioteket.  

Denne morgenen ser annerledes ut for barna på barneskolen i landsbyen. Barna løper til en plass som lenge har vært låst og uten tilgang for barna her, nemlig biblioteket. Det har alltid vært der, men har ikke hatt noen funksjon på skolen.

Før Misjonssambandet kom til landsbyen og denne skolen, hadde ikke barna tilgang på bøker, og hadde heller ikke noen plass å sitte å lese. Dette er en av årsakene til at leseferdighetene til barna i landsbyen har vært lav, og at mange dropper ut av skolen allerede på barneskolen.

  

Stor glede

I 2021 inngikk Misjonssambandet og denne skolen en avtale om å sammen revitalisere dette biblioteket og gi barna tilgang på bøker og en plass der de kan sitte i fred og lese.

Leseglede
Privat

Misjonssambandet har kjøpt inn bøker til bibilioteket som skal gi barna leseglede og lesetrening. Prosjektteamet følger opp den nytilsatte bibliotikaren og sikrer gode rutiner for håndtering og organisering, slik at barna har tilgang på bøkene både på bibilioteket, i klasserommet og har mulighet for å låne hjem bøker.

Bibilioteket er nå åpent hver dag og barna har fått en ny vane på skolen – nemlig å lese.

«Vi er så glad for å kunne lese her, fordi det er så fine bilder i bøkene, svarer Fika på spørsmålet om hva hun synes om dette.»

Anna Rifsgård

Stedlig representant