Pastor Cheng Fa Hsiang med familie

En gledesdag

Endelig ble Cheng Fa Hsiang innviet til pastor i Nådekirka i Taipei. Det ble en gledesdag med munnbind, oppmuntring og takk til Gud.

Det var helt fullt i Nådekirka (Grace Church) i Taipei lørdag 14. november. Alle fikk temperaturen sjekka ved inngangsdøra, navn ble nedskrevet og antibac ble brukt. Alle satt med munnbind på. (Det er de forresten vant til, folk på Taiwan, så der er ikke det gjenstand for noen diskusjon.)

Gamlepresten vår, pastor Wu Wan Fu, kom den lange veien sørfra og strålte på hedersplass, er jeg fortalt. Han har stått på talerstolen så mang en gang i Nådekirka. Der satt også alle medarbeiderne i samarbeidskirka vår (LCROC) på Taiwan, glade over å få en pastor til i flokken.

Og så de eldste i menigheten, som har fulgt med nypastoren, Cheng Fa Hsiang, siden han kom til kirka første gangen som søndagsskolegutt. De har tatt seg av ham, og den eldre bibelkvinna brukte mye tid på ham da han trengte det mest i ungdomsåra.

Pastor Fa Hsiang har investert mye i ungdomsarbeid, både i egen sammenheng og i studentlagssammenheng, og de unge var også godt representert i møtelyden.  

Jeg fikk i mange år ha Fa Hsiang, som da var evangelist, som min nære medarbeider i ungdomsarbeidet innen LCROC. Han har nå vært evangelist i kirka si i mange år. Endelig ble det pastorinnvielse!

 

Lede mennesker til tro

Biskop Ray Chen tok i sin tale utgangspunkt i Kol 1,24-29.  Paulus var blitt «en tjener for kirken i kraft av den forvalteroppgaven» Gud hadde gitt ham. Og den samme oppgaven ble også gitt til den nye pastoren: «å fullføre tjenesten med Guds ord». For «Gud ville kunngjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet er for folkeslagene: Kristus er blant dere, håpet om herligheten!»

Mye motstand og mange lidelser til tross, Paulus ville fortsatt lede mennesker til tro. Og biskop Chen oppmuntra sin yngre medarbeider med: «For å nå dette målet arbeider og kjemper jeg i hans kraft, den som virker i meg med styrke».

Pastor og medarbeidere
Sammen om tjenesten:Den nye pastoren sammen med medarbeidere fra de andre menighetene i vår nasjonale samarbeidskirke (LCROC). Privat

Guds nåde

– Jeg var nervøs den dagen, og jeg har glemt mye av det som ble sagt, sier pastor Fa Hsiang til meg på Skype, – men jeg husker at biskop Chen understreka sterkt at jeg skal få lene meg mot Guds nåde i tjenesten.

Jeg spør hva han ønsker å gi norske misjonsvenner i bønneoppgave.

– Jeg ønsker å oppmuntre de som går i menigheten min til å være gode og sunne Jesus-disipler, sier han. – Og så ønsker jeg at vi må få hjelpe en ny generasjon med Jesus-disipler som vil ta imot evangeliestafettpinnen. Slik som biskop Chen siterte i talen sin: «... for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus». Kan dere be om at det må lykkes!