Forsiden på bordkalenderen. "Missio Dei".

Missio Dei – Guds misjon

China Lutheran Seminary (CLS) på Taiwan blir stadig mer preget av misjonskallet. Nå har de laget bordkalender hvor de løfter frem flere sentrale lutherske Taiwan-misjonærer – inkludert to fra NLM.

«Hvordan fikk Taiwan del i evangeliets goder? Det var mange som fikk kallet til misjon og til å bringe evangeliet til Taiwan … i dag sendes vi også ut med det samme kall».

Det er det første jeg leser i bordkalenderen jeg har fått tilsendt fra China Lutheran Seminary (CLS) på Taiwan. På forsida står det «Missio Dei».

Jeg blar videre, og leser om at mange misjonærer kom til landet og forkynte evangeliet i ord og handling. I denne kalenderen presenterer CLS tolv lutherske Taiwan-misjonærer (to er med fra NLM).

 

Mer og mer opptatt av misjon

CLS er blitt et viktig arnested for misjon på Taiwan. Jeg har gledet meg over å se at misjonsaspektet stadig mer setter sitt preg både på undervisning, i studentaktiviteter og i konkret misjonstjeneste.

Meiken Buchholz er fortsatt deltidslærer der et par ganger i året, og hun underviser i misjonsfag. Mannen hennes, Armin, som døde for flere år siden, presenteres også i kalenderen. CLS sier i kalenderen at han fikk en enorm betydning for luthersk teologisk utdannelse ved seminaret.

Kalendersiden om Armin Buchholz
Anna Sæther

Jeg sendte en kalender til forhenværende Taiwan-misjonær, Frode Steen, og fikk en slik oppmuntrende respons fra han. Den får jeg lov til å dele:

«Tusen takk for kalenderen. (…) plutselig kom det en egen høytidsstemning sigende over meg: Det var nesten som et paradigmeskifte, eller en stafettveksling eller noe liknende. For ønsket om å fokusere på misjon er jo ikke et vedtak fra Vesten, men et stedegent ønske fra skolen og landet vi ble glad i. De har meldt seg på stafetten og vil selv ta evangeliet videre! (…) for meg ble denne kalenderen en ekstra tydelig påminnelse. Misjonen er Guds eget verk, og kanskje noen fra Taiwan får bety mye for misjonsvirksomheten framover. Spennende. Brorshilsen Frode».

 

Så ber vi om at Taiwan og folket der, seminaret og kirkene, fortsatt tas med i misjonsvennenes bønner!