Boksalg fra bil i Tanzania

Soma Biblia – to be continued

NLMs litteraturarbeid i Tanzania når lenger ut enn noen gang. De siste NLM-misjonærene reiste hjem i 2019, men oppdraget er på ingen måte ferdig.

For nærmere 50 år siden, etter mange år som misjonærer i Tanzania, krysset Kjellaug og Jon Jøssang grensa til Kenya for å videreutvikle ideen om litteraturmisjon. Nærmere bestemt til Voi – en tørr liten by i det sørlige Kenya. Et knutepunkt som bandt Kenya, Tanzania og Uganda sammen. På det tidspunktet, et strategisk sted å legge en misjonsstasjon, særlig med tanke på distribusjon av litteratur.

På en forlatt sisalfarm som Jøssang fikk leie for 50 kroner i året, opprettet de sin base. Lite visste de da at dette skulle legge grunnmuren i NLMs arbeid i Kenya. 

Ut ifra den nyetablerte basen bygde Kjellaug og Jon nettverk til fengslene, kirkene og de videregående skolene i området. På busstasjonen delte de ut tusenvis av traktater, og et lite boksalgsbord ble satt opp og senere også en bokkiosk. En sykkel med kurv med plass til bøker ble innkjøpt, og bokdistribusjonen var i gang.

Det var enkelt, nøktern og velfungerende. Kjellaug og Jon skrev og utviklet bøker og hefter, og startet blant annet magasinet Riziki. Og endelig, i 1976 registrerte NLM offisielt sitt arbeid i Kenya: den gamle sisalfarmen var ikke lenger det, den var nå ScriptureMission.  

 

180 000 bibler og 320 000 sangbøker 

Med dette utgangspunktet  utviklet Scripture Mission seg siden i flere retninger, og arbeidet har hatt mange faser. Litteraturdelen av arbeidet ble etter hvert flyttet til Wundanyi–fjellene, og senere til Nairobi. På slutten av 80-tallet ble det flyttet til Arusha i Tanzania.

Dette ble hovedbasen for litteraturarbeidet, mens Voi ble senter for radio og kasettproduksjon, og etter hvert også evangelisering overfor muslimer. 

For å styrke litteraturarbeidet fusjonerte i 2015 Scripture Mission sitt litteraturarbeid med Dansk luthersk missions arbeid innen samme felt. Sammen ble vi Soma Biblia Society.

I dag har Soma Biblia fem bokbutikker strategisk plassert i de fem største byene i Tanzania. Ut fra fire av butikkene kjøres det hver uke bokbiler, som til sammen dekker så og si hele Tanzania.

I et land med store økonomiske utfordringer, hadde Soma Biblia i 2018 en omsetning på 5 milliarder Tanzania shilling (ca 186 millioner NOK). Det ble solgt rundt 180 000 bibler, 320 000 sangbøker og 170 000 kristne bøker.

Alt overskudd av salget går inn i produksjon av evangelisk materiale, og også til å nå ut til områder der ingen andre tar seg råd til å dra. 

Soma Biblia har også et eget forlag med fire heltidsansatte, som produserer bøker og traktater, og mange av Jøssangs gamle klassikere trykkes i stadig nye opplag. Herfra publiseres også magasinet RIZIKI fire ganger i året. Og Tanzanias eneste barneblad Twende!

Også i den nye digitale tiden vi lever i, er Soma Biblia til stede – med egen andaktsserie på den populære, verdensomspennende Bibel-appen, og podcast for kvinner og hørespill for barn – som alt er tilgjengelig via Soma Biblias nettsider og YouTube.   

 

Utfasing av norske misjonærer 

Helt fra Jøssangs tid har NLM hatt utsendinger i litteraturarbeidet i Øst-Afrika. Men i løpet av juli 2019 ble de siste norske langtidsmisjonærer trukket ut fra Soma Biblia. Den siste grenen av det opprinnelige arbeidet er blitt nasjonalisert.

”Mission accomplished” kan man kanskje si? I april 2018 ble James Sabuni ansatt, den første tanzanianske redaktøren i vårt arbeid, som da avløser den siste misjonæren.

Har så NLM utspilt sin rolle i litteraturarbeidet? Som hovedaktør er det riktig å ta et skritt tilbake, ja. Men vi er viktige støttespillere, særlig i den kommende treårsperioden, hvor NLM fortsatt vil bidra til å delfinansiere direktørstillingen i Soma Biblia.

Og misjonsstasjonen, Scripture Mission Arusha, vil fortsatt bli driftet av NLM for å fasilitere for litteraturarbeidet. Der leier Soma Biblia forlagskontorer og bolig for forlagslederen. Stasjonen drives av Joakim Ami, og rapporterer under NLM Øst-Afrika. Så lenge Soma Biblia har behov for Scripture Missions fasiliteter, vil stasjonen forbli som den er. Men altså uten norske misjonærer.   

 

Nostalgi 

For nostalgikerne blant oss kan det kanskje være lett å spørre hvorfor vi skal vi trekke oss ut av et så fantastisk arbeid? Kanskje gjelder dette særlig de av oss som har et personlig forhold til både stedene, arbeidet og menneskene. For det er mange av oss! Misjonærer som har jobbet i litteraturarbeidet i Scipture Mission. Det er mange minner og mye bønn, arbeid, svette og tårer knyttet litteraturmisjonen vår. 

Men det er ikke over! Snarere tvert imot: det er nå det virkelig begynner, og behovet for støtte og bønner er kanskje større enn noensinne. Selv om det ikke er norske misjonærer på stasjonen i Arusha, må «misjonsvennene» fortsette å gi til arbeidet, man må fortsette å benytte gjestehuset og fortsette å oppmuntre og be for Joakim Ami og teamet hans her. De er Guds representanter i Arusha nå. Nå er det deres tur til å gå. 

 

Han som begynte sin gode gjerning 

Så håper jeg vi alle kan møte denne nye tida slik Paulus møtte «misjonsstasjonen» i Filippi:

«Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere, og alltid, i alle mine bønner, ber jeg for dere alle med glede. For fra første dag og fram til nå har dere hatt del med meg i evangeliet. Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag (…) Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferds frukt som vokser fram ved Jesus Kristus, til lov og ære for Gud. (Fil 1,3-11)  

 

Les også: Sier NLM farvel til Tanzania?

Anne Gihlemoen

Utsending