Håndarbeidsaktiviteter på klubbmøte

Sammen står vi sterkere

Fellesskap med andre i samme situasjon kan være en stor styrke. Så også for foreldre til barn med funksjonshemminger. Foreldre-klubben i Bayan-Ulgii er et slikt møtepunkt.

En mor forteller:

Jeg heter K. Ardagul og er mor til et barn med nedsatt funksjonsevne. Jeg deltar i broderi- og veveklubben, som drives med støtte fra SCD-prosjektet (Strengthening Children with Disabilities’ Development) i Bayan-Ulgii. Der lærer vi å sy mønster og veve vesker.

Vi deler også erfaringer med hverandre og støtter hverandre. Vi får også litt inntekter ved å selge vesker, lommebøker og duker, som blir produsert på klubbsamlingene. Som et resultat av dette øker inntekten min litt.

Jeg er veldig glad for denne anledningen til å ha det kjekt sammen med andre mødre i samme situasjon og få flere venner. (Formidlet av Sosorbaram og Tumenbayar)

Produkter laget på klubben
Håndarbeid:Produkter laget på klubben. Nurgul

Redusert inntekt

I Mongolia er det ikke et offentlig støtteapparat rundt funksjonshemmede, slik som i Norge. Derfor faller mye av ansvaret på familiene. For å ivareta barnet med nedsatt funksjonsevne må ofte et av familiemedlemmene være hjemme og ikke ha jobb.

Familieinntekten blir lavere, og mange har derfor ikke mulighet til å gi barna sine nødvendige hjelpemidler eller støtteaktiviteter.

Derfor er den ekstra inntekten som salget av håndverksprodukter gir et kjærkomment tilskudd til familiens inntekt.

Et bord med varer til salgs
Salgsvarer:Når en av foreldrene må være hjemmeværende med barnet, er salg av håndarbeid et kjærkomment tilskudd til økonomien. Nurgul

Mødrene har ofte hovedansvaret

Når prosjektansatte møter foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne, ser en at det vanligvis er mødrene som tar seg av barna. Dessuten er de fleste barna som deltar på lokale møter til stede sammen med sin mor.

På grunn av kulturelle forhold i samfunnet, får mødre ofte mer ansvar for barneomsorgen enn fedrene. Klubbene er derfor et viktig møtepunkt, der en kan dele erfaringer og hjelpe hverandre.

Håndarbeidsaktiviteter på klubbmøte
Fellesskap:Klubbmøtene gir både et godt rom for erfaringsutveksling og en mulighet til å spe på inntekten. Nurgul

Dele kunnskap

Å informere om den hjelpen som finnes er en viktig del av SCD- prosjektet. For å få til dette, jobber en i prosjektet tett sammen med den mongolske foreldreorganisasjonen for foreldre med barn som har funksjonsnedsettelser (Association of Parents with Different-Abled Children (APDC)).

Gjennom dette samarbeidet ønsker en blant annet å nå ut til foreldre med informasjon om hva som kan gjøres for at barnet skal få en bedre hverdag. Klubb-arbeidet er en del av dette. Kunnskap og samhold gjør sterk.

Arne Torbjørnsen

Utsending