En Mario-figur oppå en bibel.

Nintendo, Kristus og åpne dører

Noen ganger åpner Gud dører for evangeliet gjennom helt hverdagslige situasjoner. Som for eksempel når man skal spille Nintendo med en kamerat.

Som mange sikkert har fått med seg, er det svært mange elektroniske produkter som har sitt opphav i Japan. Ett av dem er spillkonsollen Nintendo 64.

Når jeg tenker tilbake på min oppvekst i Japan, må jeg innrømme at det ble en god del Nintendo 64 hjemme hos japanske klassekamerater. De fleste japanske gutter på min alder var glad i å spille, og det var jeg også. For min del varte ikke denne kjærligheten til TV-spill så veldig lenge, men etter at jeg kom ut igjen til Japan som misjonær, har jeg fått god bruk for min gamle Nintendo.

 

En vennskapelig samtale

For et par uker siden inviterte jeg min gode kollega Marius Bergersen og en av hans japanske venner, Nakata, på Nintendo 64-kveld. (For anonymitetens skyld, velger jeg å kalle ham Nakata, selv om han egentlig heter noe annet).

Nakata bor i nabolaget til Marius og er en jevnaldrende småbarnsfar som vi begge har mye til felles med. Blant annet elsker han, i likhet med oss, å spille Nintendo 64.

Før vi satte oss ned for å spille, hadde vi et måltid sammen med god tid å prate. Under måltidet spør Nakata: «Hva betyr egentlig Kristus?» Han hadde sett at det hang et kort på kjøleskapet vårt hvor det sto: «Merry Christmas», og nå var han interessert i å vite hva «Kristus» betydde.

 

Den salvede

Jeg hadde også tidligere opplevd at Nakata hadde vist interesse for den kristne tro og merket at han også denne gang var genuint interessert. Med utgangspunkt i hans spørsmål om «Kristus» fikk vi en gyllen anledning til å dele evangeliet om Jesus og hans frelsende gjerninger for oss.

«Har du noen ganger hørt ordet Messias?» spurte jeg.

«Ja, det er kjent,» svarte han.

«Kristus er det greske ordet for Messias, som betyr ‘salvet’,» forklarte jeg. Vi fortalte ham om hvordan konger og yppersteprester i det gamle testamentet ble innsatt til sin tjeneste ved salvelse.

 

En uvanlig konge

«Så Jesus er altså en slags konge?» spør Nakata.

«Ja, men ikke som andre konger,» svarer vi.

Jeg forklarte videre at mange jøder på Jesu tid hadde håpet på en Messiaskonge som kunne befri dem fra romernes herredømme. Jesus levde ikke opp til disse forventningene. Han var ikke kommet for å fri sitt folk fra romerne, men fra deres synder (Matt 1,21). Jesus var ikke kommet for «å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i manges sted.» Og dette gjorde Jesus da han døde på et kors for våre synder. Den endelige seier vant han da han sto opp igjen fra graven. Han forsonet oss med Gud og seiret over djevelen og døden. På denne måten beviste Jesus at han virkelig er Guds egen sønn. Han er kongenes Konge og herrenes Herre!

 

Gud åpner dører

Etter denne kvelden ble jeg sittende og tenke på Paulus sine ord til menigheten i Kolossæ: «Be også for oss, at Gud må åpne en dør for Ordet, så vi kan forkynne Kristi mysterium. For det er for hans skyld jeg er i lenker. Be om at jeg kan åpenbare det ved å tale som jeg bør.» (Kol 4,3f).

Til tider kjenner jeg meg hjelpeløs som misjonær her i Japan. Historien har vist at det kan være trått å drive misjonsarbeid her. For mange japanere er det krevende og komplisert å skulle ta skrittet i retning av å bli en kristen. Da er det utrolig stort når en japaner, helt uoppfordret, begynner å stille spørsmål om hvem Jesus er. Gud både vil og kan åpne dører for Ordet!

 

Vær med og be

Vær gjerne med og be for Nakata. Be om at han og familien må bli mer nysgjerrig på hva kristentroen handler om. Be for oss som er utsendinger i Japan, at Gud må fylle oss med kjærlighet og visdom i møte med menneskene vi møter. Be også om at Gud må åpne flere dører for Ordet i Japan. Be om at mange må få se at Jesus er Konge, og at flere skal kunne si: «Jesus er kongen min».

 

Christoffer Nævdal

Christoffer Nævdal

Utsending