Barn Japan

7-5-3

Alle land har sine tradisjoner, skikker og ritualer. I Japan er 15. november en merkedag hvor man på en spesiell måte takker for og ber om velsignelse over barna.

Dagen kalles Shichigosan som betyr syv-fem-tre. Navnet har sin bakgrunn i at det i hovedsak er en markering for syv-, fem- og treåringer.

  

Litt bakgrunn

Som i mange andre land, var det også i Japan langt høyere barnedødelighet før i tiden. Det var altså slett ikke en selvfølge at barnet ville overleve de første årene.

Det ble vanlig å barbere hodene til spedbarn i troen på at det ville gjøre barnets hår sterkt og sunt, og at det ville bringe barnet god helse. Når barnet fylte tre år sluttet man å barbere hodet på barnet for å markere at barnet nå var ferdig med de mest sårbare årene i livet.

I dag er det ikke vanlig å barbere barns hoder på denne måten, men man tar tre-åringen med til «Jinja»-en (et Shinto-tempel) for å takke og be. 

Fra gammelt av ble gutter som fylte fem år kledd opp i hakama (tradisjonell japansk herredrakt), og jenter som fylte 7 år ble kledd i kimono (tradisjonell japansk kvinnedrakt). Også dette handlet om å feire at barnet hadde vokst seg stort og at det hittil var blitt bevart. At barnet ble kledd opp som en liten voksen skulle symbolisere nettopp dette.

   

Shichigosan i dag

Denne japanske tradisjonen med å ta med syv, fem og tre år gamle barn til tempelet lever i beste velgående. Det er også en dag for å besøke fotostudioene for å få fotografert ungene sine ikledd tradisjonelle klær.

I tempelet får ungene utdelt en lang godtepose. Oppi denne er en lang slikkepinne som kalles Chitose ame, som oversatt til norsk blir «tusenårs-drops». Dropsen symboliserer bønnen og ønsket om at barnet må få et langt og lykkelig liv. 

  

Et kristent alternativ

I samarbeidskirken vår, VJELK (Vest Japan Evangelisk Lutherske Kirke), og i mange andre kirker har man forøkt å lage et kristent alternativ til Shichigosan-markeringen.

På en av søndagene i november blir det utført en forbønnshandling for barna i kirkene. Barna som kommer får ikke utdelt lange slikkepinner med ønske om at de skal få et langt og lykkelig liv, men i bønn legger vi dem i hans hender som kalles oppstandelsen og livet, og vi takker for at hvert barn har en helt spesiell plass i Jesu hjerte.

I kirken er det ikke bare syv-, fem- og treåringene som får forbønn, men alle barn får være med. Etter gudstjenesten er det ofte tid for fotografering. 

  

Vær med og be!

Til deg som leser dette innlegget, vær med å be for barn og unge som vokser opp i kirken i Japan. Be om at de må kjenne seg sett og elsket i kirken, og at de får lov til å vokse i troen på Jesus.

Be også om at flere barn med foreldrene må finne veien til steder hvor Jesus blir forkynt, og at de må bli kjent med ham.

Christoffer Nævdal

Christoffer Nævdal

Utsending