Fisker Indonesia

Kast dine bekymringer på ham

– Som utsending må jeg stadig gå utenfor min komfortsone, fordi livet med Jesus er et liv på ukjente veier, skriver Ørjan Bredvei i Indonesia.

I Guds plan med mitt liv

Som utsending føler jeg stadig på en ambivalens. Det å bo i et fremmed land er tidvis uvirkelig, og jeg kjenner på bekymringer som blir unødvendig store, fordi vi ikke har det samme sikkerhetsnettet rundt oss som i Norge.

På den andre siden føler jeg på en dyp fred og en visshet om at jeg er i Guds plan med mitt liv. Og i Guds plan er det godt å være.

Gud har kalt oss til å gå ut med hans ord og til å hjelpe syke og svake i Indonesia. Vi har brutt opp og startet en ny epoke av livet vårt i Indonesia. Det har vært et valg som kommer til å bety mye for oss som familie og det betyr en forandring for mennesker vi møter i hverdagen.

Ta steg i tro og slippe kontrollen

Som utsending har jeg følt på bekymringer i dagliglivet. Det har blitt en øvelse for meg å legge alle mine bekymringer på ham som har omsorg for oss. Daglig har jeg måttet velge å legge mine bekymringer over på ham. Jeg har måttet ta steg i tro, og jeg har måttet slippe kontrollen over det jeg så gjerne vil kontrollere.

Når jeg gradvis gir opp min egen kontroll, setter han meg gradvis fri. Livet er en risiko, og man må tåle å stå i spenningen. Tør man ikke risikere, kan man heller ikke leve livet fullt ut. Som utsending må jeg stadig gå utenfor min komfortsone, fordi livet med Jesus er et liv på ukjente veier.

Christine Caine har sagt: «Jesus didn't come to make us safe. He came to make us dangerous to the kingdom of darkness.»

Lever et liv i uvisshet

Som arbeidere i Indonesia møter vi stadig nydelige mennesker som har en annen tro enn oss. Mange lever et liv i uvisshet. Er mine gjerninger gode og mange nok når jeg en gang skal vurderes? Noen lærer fra de er barn, at for hver dårlige gjerning må de gjøre ti gode.

Livet blir et strev, og enn hvor godt man har levd eller hvor mye man har bedt, er man ikke sikker på å komme til himmelen. Midt oppe i dette har vi verdens beste budskap.

Budskapet om Jesus som gav seg selv for oss, han som døde for våre synder og som vederlagsfritt åpnet veien til himmelen for hver den som tror på ham. Budskapet er sterkt, og det setter fri.

Johannes 1,12: Alle som tok imot ham, dem gav rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn.

Jeg håper og ber om at vi som utsendinger kan gjøre som Johannes. At vi kan peke på han med våre liv og si: Se, der er Guds lam som bærer verdens synd. Vær med å be for arbeidet, medarbeiderne og menneskene i Indonesia.

Ørjan Bredvei

Ørjan Bredvei

Utsending