Bokomslag Japan

Pianoet Pippy vitner om gjenopprettelse

Ti år etter jordskjelvet og tsunamien som forårsaket enorme ødeleggelser, vitner en kristen barnebok om gjenopprettelse i Japan.

Bilder som ikke slipper taket

11.mars var det ti år siden det store jordskjelvet og tsunamien traff det nordøstlige Japan. Ødeleggelsene etterlot seg nærmere 16 tusen døde og 2 525 savnede. Nesten en halv million mennesker ble hjemløse. En atomreaktor i Fukushima fylke ble skadet og måtte stenges ned som et resultat av katastrofen. På fjernsyn kunne vi følge den enorme bølgen slå inn over land. De bildene vil nok aldri helt slippe tak i meg.

I kjølvannet av tragedien har mange kristne menigheter og organisasjoner spilt en viktig rolle i å gi mennesker livet tilbake. Der andre flyktet fra Miyagi fylke, reiste kristne medmennesker andre veien for å gjøre det de kunne med få midler for å avhjelpe situasjonen. Vi skal ikke overdrive effekten og "resultatene" av denne innsatsen, men nestekjærligheten de utviste har satt varige spor i veldig mange mennesker.

 

Pippy the piano

Nylig ble det publisert en vakker kristen barnebok her i Japan basert på en enkelthendelse i forbindelse med naturkatastrofen. I Kamaishi by finnes en kirke som hadde et vakkert piano. Pianoet ble utsatt for store skader som et resultat av tsunamien som flommet inn over byen og kirken, og det ble snakket om at det var umulig å fikse det. Men noen enkeltpersoner ville gi det et forsøk, og satte i gang med å skru pianoet fra hverandre og rense alle delene. Etter et møysommelig arbeid skrudde de instrumentet sammen igjen, og pianoet var igjen i stand til å spille de vakreste toner! Nå brukes pianoet Pippy til å spre glede i menigheten og for de som bor i nærheten.

Forfatteren av boken, Roger W. Lowther, ønsker å skildre hvordan det som var ødelagt av ondskapen kan bli gjenopprettet og satt i stand til å være helt og fullt seg selv igjen. Boken vitner på en enkel og barnevennlig måte om Guds omsorg, også når det har gått galt.

Hør boken bli lest (engelsk):

Hvis videoen i vinduet ikke fungerer, kan du se den her: Pippy the Piano and the Very Big Wave - YouTube

 

"...lever ikke lenger for seg selv"

Vi går snart inn i påskehøytiden, og Jesu soning for våre synder får, forhåpentligvis, fornyet fokus. Paulus uttrykker gjenopprettelsen på en vakker måte i 2.Kor 6,17: Om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt. Det at alt er nytt, betyr ikke at «jeg» forsvinner. Nei, i Jesus kan jeg bli «mer meg», og Jesus døde for alle, som Paulus også sier et par vers tidligere, «for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og ble reist opp for dem.»

Pianoet Pippy ble omskapt fra et ødelagt instrument til sitt egentlige jeg, og kan «leve» helt og fullt som seg selv, og skape de tonene det var ment å skulle lage. I Kristus er vi blitt en ny skapning, og er satt fri til å leve fullt og helt for ham!

 

 

Eivind Jåtun

Eivind Jåtun

Regionleder for Stor-Kina og Japan