Deltakerne samlet

Go – make disciples

Hvordan kan vi nå lenger ut? Og hvordan skal vi organisere arbeidet videre? Det var godt å være samlet over disse temaene på årets konferanse i Øst-Afrika.

Temaet for årets konferanse i Øst-Afrika var treffende. Det er derfor vi er her, alle mann. Vi ønsker å være disipler, og vi ønsker å peke på Jesus slik at flere skal komme til tro på ham og bli hans disipler.

Hva vil det da si å være en disippel? Kanskje at man tror på Jesus selv, og også ønsker å fortelle om ham til de rundt seg. Det være seg naboer, venner, familie eller ukjente folkeslag i fremmede land.

I Matteus 28,18–20 finner vi misjonsbefalingen: «Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!»

 

Inspirerende bibeltimer om å nå ut

Å være en flokk med nasjonale og norske samlet, en gjeng med veldig forskjellige mennesker, alle med brennende hjerter for Jesus, og som tar misjonsbefalingen på alvor, kan ikke bli annet enn fine dager.

På grunn av Covid-19 var det ingen fra NLM Norge på konferansen, men bibeltimene og seminaret i år ble holdt av en inspirerende mann fra kysten. En som selv har fått erfare hvordan det er å bli en kristen i voksen alder, og som kunne gi grundige skildringer og gode redskap til hvordan en kan nå andre i samme situasjon som det han var i. Hvilke fallgruver kan det være lett å gå i, og hvilke innfallsvinkler kan det være nyttige å bruke?

Deltakerne samlet fotografert ovenfra
Privat

Sammenslåing av felt

En viktig sak på konferansen i år var om Øst-Afrika-regionen og Etiopia skulle slås sammen til ett felt. Givende diskusjoner og innspill, med ønske om en fremtid for Guds rike blant unådde på Afrikas horn.

Da det kom til stemmegivning, var det et stort flertall som ønsket at de to feltene skulle slås sammen, mens det var delte meninger om hvor hovedadministrasjonen skal være nå i starten, enten i Addis eller i Nairobi. Vi er færre misjonærer på begge felt enn det har vært tidligere, og når man jobber med mye av det samme, gir det mening å samarbeide tettere.

De få småbarna som i år er i Øst-Afrika hadde nydelige dager sammen med barnelederne Bette Melina og Lydia. De ordnet med baking, perling, skattejakt, trampolinehopping og mye mer i barnehagen. De fikk også daglige innspill med andakt og sang.

Barn på scenen
Privat

Det nytter – og vi trenger flere

Noe av det som er flottest med å komme sammen på en slik konferanse, er å få rapporter fra alt arbeidet som blir gjort rundt omkring i Øst-Afrika. Det gir mye påfyll å blant annet få et lite innblikk i hverdagen og arbeidet som blir gjort på kysten og i nord med lese- og skriveopplæring og helse – og ikke minst vannprosjektet som blir gjort i samarbeid med lokale aktører.

Tenker du kanskje på å reise ut på felt? Både her i Kenya og andre steder i Øst-Afrika er det plass til nye utsendinger.

Elisabeth Nordstrand

Utsending