Deltakere skjenker vann

Takknemlige familier på TeFT familie

Etter vårt første kull som ledere for TeFT familie sitter vi igjen med stor glede, takk og undring over hvordan Gud kan virke i menneskers liv. Når en prioriterer tid med Gud, så vil Han møte oss.

Alle de voksne som har vært med oppgir lønnkammertiden som noe av det viktigste. Som en på kullet sa det, «når jeg starter dagen med bibel og bønn, så blir jeg et bedre medmenneske, en bedre ektefelle og en bedre far».

 

Tid med Gud

På TeFT familie er det satt av tid i timeplanen hver morgen til bibel og bønn. Hjemme i Norge er det en større utfordring å finne tid, likevel har alle som mål å prioritere lønnkammertid når de nå er tilbake i Norge.

Også blant barna og ungdommene opplevde vi at Gud var til stede. Gjennom møter, bibelgrupper og misjonsturer har de fått et nært forhold til Bibelen og misjonsarbeidet.

De har hørt om og møtt kristne som blir forfulgt for sin tro og som likevel velger å følge Jesus. Dette setter spor og mange nye navn er ført opp på bønnelistene.

 

Nytt blikk på hverdagen

En pause fra hverdagen på 3 måneder gir mulighet til å se livet i Norge litt i fugleperspektiv og arbeide inn nye rutiner som en ønsker å fortsette med i hverdagen. Det kan også være at en ser at nye prioriteringer trengs i forhold til jobb, familieliv og ekteskapet.

Alle syv familiene laget seg mål for livet i Norge som de har delt med hverandre. De vil ha kontakt videre og følge hverandre opp gjennom samtaler og bønn.

Fellesbilde deltakere
TeFT familie

Setter livet i perspektiv

Både voksne og barn har hjulpet til i slummen med utdeling av mat og ulike aktiviteter for barna der. Dette arbeidet er gjennom organisasjonen Heart to Heart som er en del av den Lutherske kirken i Kenya.

Å møte barn og familier som mangler det meste, men som likevel har humør og håp, gir inntrykk og fører til at en setter ens eget liv i Norge i perspektiv.

Vi har også opplevd at gjennom å se misjonsarbeidet til NLM på nært hold, møtt og blitt kjent med misjonærene på felt, har familiene fått et sterkt misjonsengasjement. Et engasjement som de tar med seg og bruker der de bor, eller som noen av dem har gjort, meldt seg til tjeneste for NLM. Allerede til høsten skal en familie tilbake til Kenya og jobbe som lærere ved den norske skolen.

Familiene har gitt uttrykk mange ganger hvor takknemlige de er til NLM for at TeFT familie ble startet og at organisasjonen prioriterer å bruke ressurser på å styrke de kristne familiene. Det betyr mye for familiene, lokalmiljøet der de bor og for engasjementet for misjonsarbeid.

 

TeFT familie er en gang i året fra januar til mars. TeFT familie våren 2020 er det allerede fullbooket med 7 familier, men året etter (2021) er det ledige plasser. Vi har løpende opptak, så det er lurt å være tidlig ute med å søke.

Les mer og finn søknadsskjema her.

Geir Magne Engås

Utsending