Barna i Erdenburen får undervisning ifra Bibelen.

Barn og skøyter i Khovd

Det er fantastisk å være en del av Bayariin Medees arbeid i Khovd. Her er noen glimt fra arbeidet blant barn og unge!

Vinteren er kald i år, akkurat som alle andre år. Elvene og innsjøer er frosne og steppene har blitt hvite. Julen har kommet og julen gikk. Vi i Khovd har laget en skøytebane på NLM-tomten, og den er fortsatt her, til glede for alle nabobarna.

Nabobarna er imidlertid ikke de eneste som får bruke skøytebanen. Andre utlendinger kommer også av og til med barna sine for å stå på skøyter. NLMs samarbeidskirke, Bayariin Medee, har også vært her flere ganger, med både ungdommer og søndagsskolebarn, for å stå på skøyter.

 

Leksehjelpsprosjektet

Bayariin Medee arbeider veldig mye med barn, og ikke bare på søndager. Blant annet driver de også noe som kalles «leksehjelpsprosjektet», som blir støttet av NLM. Skolebarn her får bare en halv dag undervisning på skolen, enten på morgenen eller på ettermiddagen. Dette prosjektet hjelper barn med lekser resten av dagen, men de får også ekstra undervisning i forskjellige fag.

Prosjektet har ansatt to lærere og en kokk, så barna får alltid lunsj, enten før de blir kjørt til skolen eller når de kommer til prosjektet etter at skolen er ferdig for dagen.

Hver gang jeg kommer dit er barna glade for å se meg. Det er dessuten jeg som underviser dem i engelsk to timer i uka: En time for morgengruppen og en time for gruppen på ettermiddagen. De fleste barna er mellom 7 og 10 år gamle og har vanligvis ikke begynt med engelskundervisning på skolen enda. En av lærerne, som kan litt engelsk, hjelper meg hver gang med å oversette engelsk til mongolsk, slik at barna også kan forstå det jeg sier på engelsk.

 

Alfakurs

En kveld i uka har Bayariin Medee alfakurs i Manhan, en landsby litt over en times kjøretur fra Khovd. Det finnes ikke mange kristne i Manhan, heller ikke mange kristne barn. På alfakurset kommer noen få kvinner.

Pastoren fra Bayariin Medee drar vanligvis ditt sammen med noen andre kristne, for å undervise de få nye kristne om troen og Bibelen. Det skjer hjemme hos en familie som bor i ger, og som har satt opp en annen ger som nå fungerer som kristent møtested. (En ger er et typisk mongolsk telt.)

 

Søndagsskole på tirsdag

Nesten hver tirsdag drar jeg sammen med en kvinne fra Bayariin Medee til landsbyen Erdenburen, en time å kjøre fra Khovd. I landsbyen er det noen få voksne kristne, men rundt 30 kristne barn som har lyst til å høre evangeliet og synge sammen om Jesus.

Det er ingen kristen leder i landsbyen, og derfor kommer vi fra Khovd hver uke for å ha møter med disse barna (bildet øverst).

En gang da David (vår stedlige representant) var med til Erdenburen, fylte vi bilen med skøyter og ishockeykøller. Etter at vi hadde hatt andakt og sunget sammen, dro vi ut på den frosne elven med skøyter og varm kakao. Fra landsbyen kom etter hvert flere barn som så oss på elven. Noen gjetere på hest kom også for å se hva som skjedde – og også de fikk gå på skøyter.  

 

Forbønn

Det er fantastisk å være en del av Bayariin Medees arbeid blant barn og ungdommer. De er glade, unge og liker å lære nye ting. Det er også fantastisk å høre barn som har lyst til å synge salmer og høre evangeliet.

Samtidig trengs det også mye bønn, om at flere barn og voksne kan bli nådd med evangeliet, og at de som allerede er nådd får en sterk tro på Jesus selv begynner å vitne om Jesus til familie og venner. Ber du sammen med oss?

 

PS: Det meste av det du nå har lest om, kan du også finne bilder av på NLM Mongolia sin Facebook-side. Følg oss gjerne der!