Skjermdump fra filmen

Fremtidsdrøm

VIDEO: Se en veldig interessant samtale om migrantmisjon. Kan gjerne brukes som utgangspunkt for samtale om flerkulturelt arbeid i ditt fellesskap.

Denne filmen er en intervjulignende samtale mellom en av Misjonssambandets fagkonsulenter innen flerkulturelt arbeid og Christoffer Inge Hovda (forsamlingsleder Salem Stavanger) om temaet migrantmisjon.

Vi håper du vil se filmen og la deg utfordre og forhåpentligvis inspirere!

Ta gjerne med filmen inn i fellesskapet ditt og la dere utfordre på dette sammen.

Her kommer noen tips til videre samtale:

  • Se fra ca. 02:43-04:48. Her snakkes det blant annet om et stort åpent landskap med mennesker som ofte søker og lengter etter en ny venn (relasjon). Er du enig i at NLM kan (og kanskje skal) være med og bety noe inn i dette landskapet? Hvordan kan dette skje i ditt liv, i ditt nærmiljø og ditt område? Hvordan legger dere som forsamling opp til at dette kan skje?
  • Se fra 02:48 – 07:03. Kan og bør migrantmisjon være en ny identitetsmarkør – noe som binder oss sammen? Hvorfor eller hvorfor ikke?
  • Det sies i filmen at «Gud holder på med noe blant innflytterne» (09:20). Hva tenker du om dette og hva er din og vår rolle i dette?
  • Et annet sitat fra filmen er at «Vi inviteres til å bli disippelgjort av innflytterne» (12:46). Hva tenker du om dette sitatet? Er du enig? Hvordan kan dette se ut?
Janet

Janet Diss Seierstad

Flerkulturell konsulent