Skjermdump fra filmen

Fremtidsdrøm

VIDEO: Tormod Helland og Christoffer Inge Hovda samtaler om migrantmisjon. Kan gjerne brukes som utgangspunkt for samtale om flerkulturelt arbeid i ditt fellesskap.

Denne filmen er en intervjulignende samtale mellom Tormod Helland (fagkonsulent flerkulturelt arbeid i NLM Norge) og Christoffer Inge Hovda (forsamlingsleder Salem Stavanger) om temaet migrantmisjon.

Vi håper du vil se filmen og la deg utfordre og forhåpentligvis inspirere!

Ta gjerne med filmen inn i fellesskapet ditt og la dere utfordre på dette sammen.

Her kommer noen tips til videre samtale:

  • Se fra ca. 02:43-04:48. Her snakkes det blant annet om et stort åpent landskap med mennesker som ofte søker og lengter etter en ny venn (relasjon). Er du enig i at NLM kan (og kanskje skal) være med og bety noe inn i dette landskapet? Hvordan kan dette skje i ditt liv, i ditt nærmiljø og ditt område? Hvordan legger dere som forsamling opp til at dette kan skje?
  • Se fra 02:48 – 07:03. Kan og bør migrantmisjon være en ny identitetsmarkør – noe som binder oss sammen? Hvorfor eller hvorfor ikke?
  • Det sies i filmen at «Gud holder på med noe blant innflytterne» (09:20). Hva tenker du om dette og hva er din og vår rolle i dette?
  • Et annet sitat fra filmen er at «Vi inviteres til å bli disippelgjort av innflytterne» (12:46). Hva tenker du om dette sitatet? Er du enig? Hvordan kan dette se ut?
Janet

Janet Diss Seierstad

Flerkulturell konsulent