Nattverd

Nattverd i korona-tiden

Hvordan kan man feire nattverd når man ikke kan samles til møte? Jan Magnus Lillebø fra Misjonssalen Oslo har noen tips.

For mange er nattverd en av de viktigste elementene i det å leve ut den kristne troen. Nattverden er en konkret synliggjøring av Guds nåde for oss, og fordi den er Jesus Kristus, gitt for oss helt konkret og reelt.

Derfor blir også savnet etter nattverden stor. Så hva gjør vi da i disse korona-tider?

Jan Magnus Lillebø, ungdomsleder i Misjonssalen Oslo har gjort seg noen tanker om det som han har delt med menigheten.

Derfor hørte jeg med Jan Magnus hva tanker han gjør seg om det, hvorfor det er viktig for han å si noe om.

 

Fellesmåltid i nye former

– Vi tror at nattverden er et sakrament og et nådemiddel. Også i denne tiden, ja, kanskje spesielt i denne tiden trenger vi Guds nåde, sier Lillebø.

– Men er det ikke litt spesielt at fellesskapsmåltidet gjøres alene?

– Nattverd er et fellesskapsmåltid, og var aldri tenkt å være noe vi feirer alene. Noen bor alene og har ikke mulighet til å komme sammen med andre. Da er det en fin mulighet å feire nattverd sammen med smågruppa, bibelgruppa eller misjonsforeningen. Eller en annen gruppe du er en del av. Da kan dere møtes på en digital plattform som Google Hangout, Facebook, Zoom, Skype eller andre sosiale medier der man kan se og høre hverandre.

– Kan ikke det virke litt rart?

– Sånn er det med ting vi ikke har gjort før. Det kan oppleves litt rart, men så er også dette litt rare tider. Samtidig tror jeg dette kan oppleves fint sier Jan Magnus.

– Men hvordan kan man da gjøre dette helt konkret?

– De færreste av oss har nattverdsoblater liggende hjemme. Da kan man i stedet bruke gjærfri bakst av noe slag, eller en type salte kjeks som Ritz, kapteinskjeks e.l. Kjøp en flaske alkoholfri vin, eller så går det an å bruke druejuice, til nøds saft, sier Lillebø, før han fortsetter: I forbindelse med nattverden er det aller viktigste at en leser innstiftelsesordene fra 1 Kor 11,23-26. Velg en person som leser innstiftelsesordene og leder, dette kan dere avtale i gruppa dere feirer nattverd i, enten det er hjemme eller digitalt.

– Det går an å feire nattverd hjemme og i grupper digitalt, så ikke la hele korona-tiden gå før du blir en del av nattverdsfellesskapet igjen. Samtidig er det viktig for meg å påpeke at dette er en kriseløsning. Når fellesskapene våre åpner igjen, håper jeg alle igjen vil ta imot nattverden i sin forsamling eller menighet.

 

Dette er Jan Magnus Lillebøs tips til hvordan du kan gjennomføre en nattverd hjemmefra, digitalt eller i familien:

  • Ha/les en kort andakt.
  • Be en kort bønn, og be Vår Far.
  • Les innstiftelsesordene.
  • Leder sier: «Dette er Jesu kropp, gitt for deg». (Ved familienattverd sendes brødet rundt og så sier hver person det videre til nestemann, ved digital nattverd tar alle de andre enn leder brødet her.)
  • Ved digital nattverd: En av de andre sier til leder: «Dette er Jesu kropp, gitt for deg», og leder spiser brødet.
  • Leder sier: «Dette er Jesu blod, utøst for deg», og de andre drikker vinen. (Send rundt hjemme, alle andre tar i mot ved digital nattverd)
  • Ved digital nattverd: En av de andre sier til leder: «Dette er Jesu blod, utøst for deg», og leder drikker vinen.
  • Leder sier: «Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss sin kropp og sitt blod som han gav til soning for alle våre synder. Han styrke oss og holde oss oppe i en sann tro, til det evige liv. Fred være med dere!»
  • Leder ber en takkebønn.
Jarleif Gaustad

Jarleif Gaustad

Leder, fellesskapsutvikling