Bibeloversettere

Kom følg meg – i Etiopia

– Å ta imot evangeliet er lett, men å modnes i troen er vanskelig.

─ De siste 35 årene har jeg brukt sammen med mennesker med muslimsk bakgrunn, i Islam-dominerte land i Midtøsten og i Asia, forteller Tim Green. Han er forfatteren av Kom følg meg (KFM), et studieopplegg med tjue temaer som er spesielt relevante for mennesker som kommer til tro fra en fundamentalt annen bakgrunn, som islam.    

 

Dypere fundament

− Millioner av mennesker har tatt imot Jesus i løpet av disse årene. Å ta imot evangeliet er lett, men å modnes i troen er vanskelig. Hvor er disse nye kristne om fem-ti-femten år? Dette spørsmålet opptok meg, og jeg så et behov for et redskap for disippelgjøring, sier han og fortsetter: ─ Vi fant ut at materialet måtte være relasjonsbasert, interaktivt, relevant og ha rot i bibeltekstene. Vi ønsket ikke å bruke løsrevne bibelsitater som passet til innholdet, men å gi et dypere fundament ut fra bibelen.  

 

Bruker god tid

To av våre utsendinger i Etiopia bruker KFM. En dag i uka samles de med en søster i to-tre timer. Denne søsteren møtte Jesus i en drøm for over tre år siden. Ettersom hun nylig har lært å lese, bruker de tiden sammen også til å lese gjennom selvstudiedelen av opplegget. De tar seg god tid til samtale og spørsmål på hvert emne.  

 

Lett å forstå

─ Det er et veldig godt verktøy å bruke i en disippelgjøringsprosess. Noen ganger kan det være vanskelig å vite hvor man skal begynne og hva som er viktig å snakke om i begynnelsen av disippelgjøring, derfor har det vært fint å bruke KFM som en mal. Den dekker viktige temaer og er lett å forstå for alle.  

Det er mange spørsmål underveis og gode eksempler. Utsendingen tenkte i begynnelsen at det nesten var litt for lettlest og mange av spørsmålene var for opplagte. Men hun lærte fort at det ikke var slik. − Dette er mennesker som har bygget hele livet sitt på noe annet. De kan ingenting om Bibelen eller hvordan det ser ut å følge Jesus, så de trenger å få det inn på en veldig enkel måte, forteller hun.  

 

Føles helt

─ Hun vi går gjennom dette med har opplevd det utrolig fint. Hun sier selv at livet hennes var delt før, siden det var så mye hun ikke forsto, men at det nå føles helt, sier utsendingen og forteller at vedkommende tidligere ikke helt forsto hva et liv med Jesus betydde, eller hvordan hun selv skulle be eller lese. − Hun bare gikk til samlingene sammen med de andre i felleskapet. Der lærte hun en del, men ledermangel gjør at oppfølgingen som trengs ikke er mulig. Så hun gjentar gang på gang at det har blitt mye lettere å forstå Bibelen og hva det vil si å følge Jesus etter at hun begynte med KFM. 

 

Åndelig kamp

KFM har åpnet øynene hennes for noe viktig. ─ Temaet «Forvandlet – et nytt liv i Kristus» gjorde inntrykk på henne. Der lærte hun at et nytt liv med Jesus betyr en ny identitet, en ny fødsel og en ny natur. Vi snakket om de forandringene som kommer ved å ta imot Jesus, samtidig ble hun påminnet om at den gamle naturen fremdeles er til stede i livet vårt og at det er en åndelig kamp som pågår, og vi trenger Guds hjelp i den kampen, avslutter utsendingen.  

Potrettbilde

Karen Elisabet Wittersø Hector

Utsending