Blomsteroverrekkelse

Takk for 70 år!

På kirkens årsmøte i Japan ble NLM takket for 70 års misjonsinnsats i landet. Arbeidet har båret frukter – men det er fortsatt mange japanere som trenger å høre evangeliet!

Hvert år er det årsmøte i Vest-Japan evangelisk-lutherske kirke (VJELK) 20.–21. mars. Da samles delegater fra hver menighet på et kurssenter i Okayama.

En av sakene på sakslisten gjaldt opprettelse av en ny stilling i VJELK. Shinki Takahira blir ferdig på det teologiske seminaret i juni, og skal begynne som ungdomsleder for hele VJELK.

Ekteparet Bergersen er omplassert til å arbeide i team med ham for å bygge opp et ungdomsarbeid i VJELK. De skal kombinere ungdomsarbeidet med fornyelse av mediearbeidet. Spennende! Vil noen be for dem og dette nye arbeidet?

Shinki Takahira
Ungdomsleder:Shinki Takahira Kari Opperud

Takk for innsatsen

I år var Eivind Jåtun, regionleder for noen av NLMs felt i Asia, med på årsmøtet. Siden det i år er 70 år siden de første NLM-misjonærene kom til Japan og startet arbeid, hadde han med en hilsen fra NLM i Norge. Stedlig representant Bård Hauge tolket og mottok på vegne av NLM en takkegave for de 70 års misjonsarbeid.

Vi fikk opplyst at det i pakken befant seg en «scroll» med et bibelvers i kalligrafi malt av eldste Yoshida i Himeji, som er profesjonell kalligraf.

VJELKs kirkepresident, Rei Nagata, holdt en skikkelig takketale, der han også nevnte hvor rørt han ble i fjor sommer over å møte så mange misjonsvenner på GF som har bedt for Japan i mange, mange år.

Eivind Jåtun og Bård Hauge
Hilsen:Regionleder Eivind Jåtun (t.v.) hilste fra Norge. Stedlig representant Bård Hauge tolket. Kari Opperud

Makedoniakallet

Det var Gabriel Eikli med familie som i 1949 startet misjonsarbeid i Japan. De hadde vært misjonærer i Mansjuria (Kina) først. Men da kommunistene tok makten i Kina, ble alle misjonærer kastet ut av landet.

Fordi Japan okkuperte Mansjuria, bodde det mange japanere der. Det var de kristne japanere som tok vare på de norske misjonærene under krigen da de ikke kunne reise hjem til Norge eller ha kontakt med hjemlandet.

En av disse, pastor Yada, sendte etter krigen et brev til Norge og ba NLM om å sende misjonærer til Japan. Han skrev at dette var et «Makedoniakall». Misjonledelsen var nokså nølende med å sende noen til krigsmakten Japan, men Eikli opplevde det som et kall og fikk til slutt lov å reise.

Kirkesamfunnet Vest-Japan evangelisk-lutherske kirke ble dannet i 1962. Vi misjonærer arbeider altså innenfor dette kirkesamfunnet.

Forsamling
Kari Opperud

Norske ord og toner

VJELK-ledelsen spurte om NLM-misjonærene kunne ha et norsk sanginnslag på årsmøtets markering av 70 års jubileet. Språkskolestudentene ble invitert til å komme, slik at alle menighetene kunne bli litt kjent med hele misjonærflokken. De finske FLOM-misjonærene, som arbeider integrert i NLM, var også med og sang. De sang faktisk veldig fint – og tostemt – til tross for at de aldri hadde mulighet til å ha en felles sangøvelse med alle til stede.

Ole Bjarne Tråsdahl ledet koret og sang også litt solo. Christoffer Nævdal akkompagnerte på keyboard. Vi er veldig glade for å ha fått så flinke sang- og musikkfolk i misjonærflokken.

Misjonærene synger
Kari Opperud

Delegatene fra Ako, der jeg er plassert, ble veldig begeistret! Vi har nemlig for lenge siden invitert Ole Bjarne (med familie) til å ha et sangprogram på påskegudstjenesten, og nå vil vi også invitere med Christoffer med familie som akkompagnatør.

– Nå blir det livlig i kirken til påske, kommenterte en av Ako-delegatene. – Kanskje det blir lettere å invitere ikke-kristne når vi kan love dem å få treffe søte små utenlandske barn i tillegg til å høre så fin sang.  Ta gjerne med dette på bønnelisten din!

 

Fortsatt behov for misjon

Det er veldig trivelig å arbeide i VJELK. Samarbeidet mellom VJELK og NLM fungerer utmerket! Selv om det ikke er etiopiske veksttilstander her, kan vi vel likevel konkludere med at det frøet som ble sådd av familien Eikli i 1949 i løpet av 70 år har vokst til en fin plante i Guds rike.

Men det er fortsatt ca. 99 % japanere som ikke kjenner Jesus. Så misjon i Japan er etter 70 år slett ikke utgått på dato. Her er fortsatt store utfordringer – og muligheter! VJELK er veldig glad for at NLM fortsatt sender misjonærer til Japan!

 

Portrett Kari Opperud

Kari Opperud

Landsarbeider