Ordinasjon Japan

Årsmøte og pastorinnvielse

Vest Japan Evangelisk Lutherske Kirke har i alle år arrangert årsmøte i mars, i forbindelse med vårjevndøgn. I år ble årsmøtet utsatt på grunn av smittefaren fra Coronaviruset.

Noen få saker ble avgjort pr. e-post i de nærmeste ukene etterpå. Men for blant annet valg og innvielse av ny pastor var det nødvendig med samling. 24. juli var blitt offentlig fridag i år på grunn av OL-åpningen. Da var det ledig lokale i en hall i Tsuyama – med god plass til «social distance». Men så…

Fjernstyrt årsmøteavvikling

Først ble OL avlyst, men ikke fridagen. I juli økte antall Corona-smittede kolossalt i Japan. Derfor bestemte kirkestyret i VJELK å avlyse årsmøtesamlingen i Tsuyama. I stedet ble delegatene i alle menigheter bedt om å samles i sine respektive kirker om morgenen 24. juli – med PC og kamera. Så satt kirkestyret i kirkesalen i Aotani menighet i Kobe og styrte valget derfra. Stemmesedler ble sendt ut til menighetene pr. post noen dager før. Så skulle man ta gruppebilde av de fremmøtte for å ha opptelling av stemmeberettigede. Stemmesedlene skulle fotograferes og sendes til VJELKs e-postadresse. Ikke helt anonymt da, men tre mottaksdamer tok seg av saken. De hadde sikkert taushetsplikt og slettet disse mailene etterpå. Kirkepresident Nagata ledet dagen over Aotani menighets YouTube-kanal. Han var veldig dyktig og gjorde en fantastisk jobb!!!

Men på grunn av innvielsen av ny pastor, måtte innvielseskomiteen møte opp i Aotani. Eldste Katsutani i Ako menighet var en av dem. Vår nyansatte evangelist, Yun Soo, måtte møte opp for å hjelpe til med arrangementet. For å kunne være sammen når vi stemte, dro også jeg til Kobe.

For smittefarens skyld hadde Katsutani og jeg eget Ako-rom i bibelskolebygget. Så fulgte vi med på Nagata & Co på YouTube (på andre siden av veien) på min i-Pad og tok imot meldinger på min i-phone. Underveis var det også lunsjpause.

Nytt lederskap i VJELK

I år var det spennende valg. Ny kirkepresident, visepresident og sekretær skulle velges. Dessuten medlemmer til diverse styrer. Pastor i Nishi Akashi menighet, Koji Hagizawa, ble valgt til president.

 

Pastor i Kakogawa menighet, Shinji Ishizaki, ble valgt til visepresident. Han får det nok veldig travelt, for han underviser også på det teologiske seminaret, og blir rektor der fra neste skoleår (april 2021).

Hisashi Kawa, pastor i Kanan menighet (i Osaka byfylke) og rektor på bibelskolen (i Kobe), ble valgt til sekretær. Han pendler mellom Kanan og Kobe hver uke.

Innvielse av ny pastor

Klokka 16 ble det endelig innvielse av ny pastor, Norio Yoshida. Denne samlingen foregikk i Aotani kirke. Sammenlignet med et vanlig årsmøte med et par hundre til stede var jo forsamlingen liten. Men det ble en verdig og høytidelig samling likevel.

Den nyinnvidde pastoren fikk tildelt et slags «vitnemål» av avgående kirkepresident Rei Nagata. Menigheten Yoshida arbeider i, Kita Suzurandai, og andre overleverte blomster. Yoshida hjelper også til i HAT-Kobe menighet, et nybrottsarbeid påbegynt av finske misjonærer (FLM) for noen år siden.

Den nyinnvidde pastoren er ingen ungdom. Tror han har passert 60. Han er en forhenværende lærer med mange nådegaver, og som brenner for å nå ut med evangeliet. Det er i VJELK flere «eldre» som tidligpensjonerer seg og begynner på teologistudiet, eller begynner å studere etter at de er blitt pensjonister.

Utsettelsen var en velsignelse

I sin hilsen til slutt vitnet Yoshida om hva Jesus hadde betydd for ham i Corona-«fritiden». Mange hadde sagt til ham at de syntes synd på ham som fikk utsatt pastorinnvielsen. Men selv følte han tiden som en velsignelse. Han var blitt gitt tid til å ta det med ro for å reflektere over kallet og arbeidsoppgavene, og oppdaget også nye utfordringer og måter å nå ut på. Dessuten – en dame tok imot Jesus i HAT-Kobe og ble døpt!

Til slutt takket han menighetene – og ikke minst kona!

 

Se flere bilder her:

https://kariopperud.wordpress.com/2020/07/25/endelig-overstatt-arsmote-og-pastorinnvielse/

Se opptak av innvielsen på YouTube:

https://youtu.be/lxJHfZ8BWyM

 

 

Portrett Kari Opperud

Kari Opperud

Landsarbeider