Utsikt over by

Bibellesning i fellesskap

Å bygge kirke og vokse i troen kan være vanskelig når man tilhører et stolt folkeslag. – Men med Guds hjelp har vi blitt mer ydmyke, forteller vår kristne bror.

I juni kom vi tilbake til Mongolia etter tre måneder i Norge i forbindelse med fødsel. Det var fint å få være med familie og venner i Norge, men samtidig var det godt å komme tilbake til venner og jobb her i Mongolia.

I byen vi bor i tilhører majoriteten av innbyggerne et unådd folkeslag, men det finnes noen kristne her, og vi får blant annet være med i en bibelgruppe sammen med noen lokale troende.

Bibelgruppa møtes én kveld i uka. Vi lovsynger, leser fra Bibelen og diskuterer hva vi har lest, samler inn til kollekt, og ber sammen.

  

Hjelper hverandre å forstå

I samtale med vår lokale bror som også er med i denne bibelgruppa, sier han at de, etter å ha startet med bibelgruppa, har fått en bedre forståelse av hva det vil si å være en kristen. Det som har vært et lite problem, er at Bibelen er skrevet på et akademisk språk som kan være vanskelig å forstå for de lokale her, da de snakker et enklere språk med låneord fra russisk og mongolsk.

Gjennom bibelgruppa får de møtes for å lese Bibelen sammen, samtale og diskutere med hverandre om hva de forstår og hvordan de tolker det de har lest. På den måten kan man oppklare misforståelser og få økt forståelse for det som står.

I samtalen forteller han at de gjennom denne bibelgruppa og en slik måte å lese Bibelen på, har fått en bedre forståelse av hvem Gud og Jesus er, og hva Gud har gjort for oss.

Bibel og kopp
Privat

Et stolt folkeslag

Et stort problem i denne byen er at de kristne ikke samles sammen i et større fellesskap.

– Vårt folkeslag er et stolt folkeslag, og man blir veldig lett fornærmet på hverandre, forteller han.

Dette er en av grunnene til at ulike kristne familier ikke samles sammen så ofte. De fleste kristne familiene har sine egne små familiekirker og treffes veldig sjelden.

En annen ting som kan være utfordrende, er at man i denne kulturen skal vise respekt for dem som er eldre. Han forteller at det i starten var vanskelig for han å diskutere Bibelen sammen med de som var eldre enn han i bibelgruppa. Dersom han var uenig i noe de sa, kunne dette føre til at de ble fornærmet og mente at han var respektløs mot dem.

– Men med Guds hjelp har vi blitt mer ydmyke og kan diskutere sammen på en respektfull måte, forteller han glad.

Brodert tak fra innsiden av ger
Privat

Vær med og be for

  • Bibelgruppa
  • Familien til vår kristne bror
  • De kristne i byen – at den hellige ånd skal endre hjertene deres slik at de kan få et større kristent fellesskap.

  

Kjetil Espeland

Kjetil Espeland

Utsending