Elever stiller opp

Yrkesutdanning på Jesus Maestro

I midten av oktober i fjor fikk ICEL beskjeden de lenge hadde drømt om – Prosjektet som skal virkeliggjøre utbygging av yrkesutdanning på skolen Jesus Maestro var godkjent.

Skolen Jesus Maestro som ligger i utkanten av Cochabamba er et resultat av et Norad- finansiert prosjekt som ble gjennomført i løpet av en tiårsperiode fram til prosjektslutt i 2010. Skolen er i dag en veldrevet og poulær skole med rundt 1000 elever.

Drømmen om å kunne tilby yrkesutdanning til elevene ved skolen har man hatt siden første prosjektperiode. Av ulike årsaker er det først nå, nesten 20 år etter at prosjektet så dagens lys at man er i ferd med å virkeliggjøre drømmen.

 

Lovpålagt vitnemål

Siden 2015 har yrkesutdanning til elevene vært lovpålagt i Bolivia. Dessverre er det få skoler som per dags dato tilbyr dette. I følge den aktuelle loven skal alle elever som går ut av videregående også få et vitnemål for fullendt teknisk utdanning.

I 2016 satte skolen ned en arbeidsgruppe for å velge to studieretninger. Valget falt på en kokkelinje og på en linje om risikoledelse og tilpasning til miljøendringer. I begynnelsen av 2017 kunne man glede seg over et vedtak fra utdanningsdepartementet om at studieløpene var vedtatt.

Elever lytter til lærer
Gode nyheter:Elevene blir orientert om de nye linjene. Kristian Birkeland

Håp om bedre arbeidsvilkår

Man ser en tendens til at mange avgangselever ikke tar høyere utdanning og at de jobber som ufaglærte under dårlige vilkår. Når vi fra og med avgangskullet i 2020 kan gi elevene et teknisk vitnemål håper vi å bidra til at denne tendensen endres.

Prosjektet startet opp i begynnelsen av januar i år og går over en treårsperiode. Man har ansatt en prosjektleder, en pedagog og har inne en ex-pat i 50% stilling. Bygging av klasserommene blir påbegynt allerede nå i første semester. Kommunen stiller med utstyr/innredning samt lærerlønninger. De siste to årene av prosjektperioden vil bli brukt til å sørge for en god og bærekraftig implementering av linjene.