Menn på restaurant

Kirkens mannsarbeid - på restaurant!

Kristne japanske menn har få anledninger til å diskutere eller dele utfordringer de møter i sitt daglige liv. Det prøver Rokko Island menighet å gjøre noe med.

Målrettet liv

I Rokko Island menighet (Kobe) har vi brukt boken Målrettet liv av Rick Warren.

I begynnelsen deltok både kvinner og menn, men etter hvert ble det kun menn igjen i gruppen. Dermed fikk vi en mulighet til å diskutere problemer som spesielt angår menn.

Restaurant som møtested

I vår bestemte noen av mennene seg for å lage et felleskap der vi går ut og spiser sammen. På restauranten deler mennene utfordringer de møter på jobb og hjemme. Vi studerer Bibelen og ber sammen.

Nå vurderer vi å bruke et populært studiemateriale fra Amerika, kalt Troens menn, som for tiden oversettes til japansk.

  

Alle menn kjemper med problemer, knyttet til for eksempel penger, ekteskap, barneoppdragelse, moralsk renhet eller problemer på jobben.

Derfor er det viktig å skape et trygt miljø der vi kan dele med hverandre, og samtidig være en plass for opplæring som bygger på grunnleggende prinsipper fra Bibelen.

Vår største hindring så langt har vært å finne et tidspunkt som passer for alle i gruppen. Japanske menn er ekstremt opptatt. Vi har derfor ennå ikke klart å samle hele gruppen samtidig.

Forhåpentligvis vil flere se betydningen av denne type aktivitet og sette av tid til å bli med.

Lange arbeidsdager og dødsfall

Japan har en av de lengste arbeidstidene i verden. Menn bruker derfor mange timer borte fra familien.

Tradisjonelt har det vært ektemannens rolle å sørge for familien, mens kona driver hjemmet og tar seg av barneoppdragelsen. Det japanske samfunnet er mye mer kjønnsegregert enn i Vesten.

Når japanske fedre er så fraværende, skapes en negativ dynamikk i familien. Selv om det varierer fra familie til familie, anser de fleste det som normalt at menn kommer sent hjem fra jobben.

Noen arbeider seg bokstavelig talt til døde (Karōshi kan oversettes som overarbeids-død). Offisielle tall for disse dødsfallene er noen hundre hvert år, og inkluderer hjerteinfarkt, hjerneslag og selvmord. De virkelige tallene er trolig mye høyere. Lange arbeidsdager medfører at japanske fedre har svært liten tid og energi til å være sammen med sine familier.

Balanse mellom arbeid og familie

I de senere år har sosiale problemer blant ungdom, som for eksempel fremmedgjøring og vold, økt. Dette har ført til at mange nå stiller spørsmål om det er nødvendig med endringer i samfunnet når det gjelder balanse mellom arbeid og familie. Særlig unge fedre har et sterkt ønske om å bruke mer tid sammen med barna.

Den synkende fødselsraten tyder på at familier er under press. Familier med fraværende fedre er ikke et sunt miljø for barn, og har også alvorlige implikasjoner for ekteskap.

Menn som ikke klarer å skaffe seg fast ansettelse opplever dette som et stort nederlag. Det blir vanskelig for dem å gifte seg. Ifølge en studie var bare rundt 30 % av deltidsarbeidere i 30-årene gift, mens ca. 55 % av dem som hadde fulltidsjobb var gift.

Mannsarbeid er viktig

Disippelgjøring er alltid viktig for kirkevekst. Men disippelgjøring blant menn er spesielt viktig. Ikke bare fordi menn utgjør omtrent halvparten av befolkningen, men fordi de har mindre tilhørighet til kirken.

I de fleste kirker i Japan er det flere kvinner enn menn. Kristne menn føler seg ofte isolert. Hvis de ikke kan vokse i troen, har det en negativ bivirkning på familien.

Men når menn blir forvandlet av Gud og satt i stand til å leve ut sin tro, påvirker det omgivelsene. Det fører til både sterkere ekteskap og mer balansert familieliv.

 

Islandske Leifur Sigurdsson og kona Katsuko (japansk) er utsendinger for SIK (Samband Islendskra Kristnibodsfélaga), men arbeider integrert i NLM. De har tre barn.