Bildecollage av sentrale medarbeidere

60-årsjubileum i Levende steiner-menigheten

Levende steiner ble startet av misjonær Brede Mella i 1959. Det er en vital 60-åring som nå ser både bakover og fremover.

Mens vi i Norge tenker på 50-årsjubileum som det store jubileet, så er det 60-årsjubileer som er de største i kinesisk sammenheng. Og i år feirer Levende steiner-kirken i HKMLC 60 år.

Man har flere feiringer i løpet av året, og 28.–29. september skal hele menigheten på leir. Over 120 er påmeldte.

 

Tilbakeblikk med bilder og film

I juli hadde man laget en utstilling i tre av rommene i kirken der man kunne gå og se bilder fra historien. Man hadde også et rom med tv der man kunne se videoer fra 70-tallet og fram til i dag – hvis man så alle, ville det ta rundt to timer. Man hadde også utdeling av QR-koder slik at de som ville se videoene på Youtube, kunne det, men man advarte mot å dele dem utenfor menigheten.

Der var bilder fra tidligere kirkebygg til dagens bygg, tidligere medlemmer og årsmøter frem til dagens, og mye latter når enkelte kjente seg igjen fra 20 eller 40 år tidligere. Mange oversikter over når man startet søndagskoler, ungdomsgrupper og andre aktiviteter, var der også.

 

Misjonærer innimellom

Oversikten over medarbeidere var veldig interessant. Helt ukjent for meg viste det seg at en norsk misjonær hadde startet denne menigheten i 1959, nemlig Brede Mella, som fikk fire år her før han reiste fra Hongkong.

Ellers var det mest kinesiske medarbeidere, med en og annen misjonær innimellom. Magne Vistnes var ellers den misjonæren som hadde vært i menigheten lengst tid.

 

Dåpsattester med plikter

Men med tanke på misjonshistorien var det mest spesielt å se noen dåpsattester fra 1959 og 1960, alle signert av Mella med hans kinesiske navn. Hun som hadde gitt dem til utstillingen, fortalte at det var dåpsattestene til hennes mor, og to eldre brødre.

På attestene kan navnet på kirken oversettes omtrent slik: Den Lutherske Kristne Kirke Henan Hubei og Shaanxi, i Hongkong. Henan, Hubei og Shaanxi er tre provinser i Kina der NLM hadde arbeid og grunnla en luthersk kirke før 1949. Nå hadde misjonærene tatt med navnet til Hongkong. Men senere ble det forandret til Hongkong og Macao lutherske kirke.

Dåpsattest
Magnar Olsen

Ved siden av bildet er det syv punkter med overskriften Den troendes plikter. De syv punktene er

1. Les i Bibelen hver dag (Apg.17,11 og Joh. 5,39)

2. Legg alle ting fram i bønn (Fil. 4,6 og Ef. 6,18)

3. Du skal ofre penger av all makt (Mal. 3,10 og 1.Kor. 16,1-2)

4. Led mennesker til Herren (1.Kor. 9, 16-22)

5. Kom alltid på møter (Hebr. 10,25 og 1.Tess. 5,20)

6. Forsak all synd og ondskap (Ef. 5,3-8 og Kol. 3,5-10)

7. Arbeid for hellig renhet (1.Joh. 1,7 og Hebr. 12,14)

 

Mange jeg snakket med, ville gjerne hatt noe lignende i dag også. Både med påminnelse om våre plikter som troende, men også som et id-kort som viser at vi hører hjemme hos Jesus.

Mens det er kjekt og inspirerende å se historien, skal feiringen videre i menigheten også ha fokus på hvor vi går videre de neste (seksti) årene.

Portrettbilde av Magnar Olsen

Magnar Olsen

Utsending