Stor sal med ca 100 gudstjenestedeltakere med masker spredt utover

En oppmuntrende påskedag i Hongkong

For første gang på lenge var det lov å samle større grupper til møter i Hongkong. Da passet det perfekt at det var påskedag – og dåpsdag for fire stykker!

4. april var første gang siden november at kirkene fikk lov til å ha mer enn fire personer på møte. Nye regler sa at møtelokaler kunne være opptil 30 % fulle. Det ble litt ekstra fint i og med at dette var påskedag!

I Charis Chapel på Queen Maud Secondary School hadde vi bedt spesielt om at dette måtte bli mulig da vi planla dåp denne dagen. Myndighetene offentliggjorde de nye reglene onsdagen før, og så begynte planleggingen. Hvordan skulle vi passe på at alle fulgte forskriftene med håndvask, registrering, avstand og munnbind?

 

Smittevern i høysetet

Det første vi gjorde var å be om å få bruke den største hallen på skolen, som har plass til 800 personer. Da ville vi ikke få problemer med at for mange familiemedlemmer og venner kom, det ville bli plass til alle.

Så var det egen gruppe som var ansvarlig for temperaturmålere og antibac, og en annen gruppe var ansvarlig for registrering av alle som kom, med navn og telefonnummer. En mann hadde i oppgave å følge pastor, medarbeidere og møteleder med antibac hver gang de hadde tatt på noe eller noen.

Det var nattverd for dåpskandidatene etter dåpen, og så for resten av menigheten. To personer stod med antibac og sprutet på hendene til alle som sto i rekken. Pastoren, med engangshansker, bruker klype til å løfte oblatene, dypper så denne i druesaften og legger den i hånden til den som mottar nattverden. Som så går noen skritt til siden og forsiktig tar av seg masken og spiser og så er det på med masken igjen og … antibac.

 

Glede og forventning

Vi var overveldet av oppmøtet. Bortsett fra noen skoleelever som fortsatt ikke får gå ut av foreldrene, så var alle de vanlige kirkegjengerne tilbake, pluss mange gjester som kom spesielt for å overvære dåpen.

Hele gudstjenesten ble en oppmuntring og inspirasjon for oss, og man har fått mer forventning til framtiden i menigheten, heller enn bekymringen som lå over den før, på grunn av viruset og sosial uro i Hongkong. Vi har til og med fått tre-fire nye som nå kommer på gudstjenestene.

 

Portrettbilde av Magnar Olsen

Magnar Olsen

Utsending